Hjem

Det er mange av dem som opererer i media i dag, som ser ut til å ha holdninger overfor etniske nordmenn som faller inn under definisjonen rasisme. Dette får det resultat at det fra deres ståsted er nordmenns holdninger og handlinger som betraktes som uakseptable - og diskriminerende overfor innvandrere og da spesielt islamister. Det fortoner seg som om det er den hvite rase som er problemet i verden i dag

RASISTER I NORGE


Her finner du en kort oversikt over etniske nordmenn som i media har gitt uttrykk for at  det nettopp er andre etniske nordmenn som er problemet når det gjelder den kulturelle og religiøse utvikling i det norske samfunn. Slipp dem ikke frem.   


   TRYKK HER


GLADE NORDMENN