Innlegg


RASISTER I NORGE

 


HER FINNER DU NOEN KORTE HISTORIER SOM ILLUSTRER HVORDAN MANGE - BEVISST ELLER UBEVIST - OPPTRER SOM RASISTER OVENFOR DEN ETNISK NORSKE BEFOLKNING.


**************************************************************************************************

(HVIS DU SAVNER FLERE GODE INNLEGG  - SE NORSK ARTIKKELTJENESTE)


Islamsk Råd Norge


Publisert 13. august 2021

Av Odd Bjørnsen


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.

Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig forteller han.


Parallellsamfunnet i "Norge" blomstrer.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konvertert til kristendom


Publisert 31. juli 2021

Av Erling Thoresen


Regjeringen har bestemt at fra 1. august 2021 kan alle avviste asylsøkere som konverterer, typisk til kristendommen, klage på avslaget. Regjeringen gir dem rett til å møte i full nemnd med bistand fra den lokale menigheten. Dette gjelder imidlertid ikke dem som var forfulgte kristne før de kom til Norge. Altså tilrettelegges det spesifikt for muslimske asylsøkere.

Det er jo åpenbart at mange vil strekke seg langt for å overbevise om at de har konvertert til kristendom, for å sikre seg permanent opphold, som regel statsborgerskap og dermed fulle rettigheter til alle våre trygde- og pensjonsordninger, med penger regelmessig inn på konto hver måned, gratis bolig og endeløst med rettigheter og få plikter som i realiteten må oppfylles. Og det er jo også i praksis fritt fram til å konvertere tilbake til islam etter en tid, ettersom det ikke er noen kontroll vedr. dette og vi har jo livssyns- og religionsfrihet. Nyheten er nok allerede godt kjent rundt om i MENA-land.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gigantmoské


Publisert 27. juli 2021

Av Odd Olav Bjørn


Den muslimske befolkningen i Bergen har blitt så stor at den har vokst ut av lokalene de bruker i dag. – Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sa Badreddine Maizi, styreleder i moskeen i februar

Når byrådet i Bergen nå går videre med planene om gigantmoské i Jekteviken, er det til stor fortvilelse for naboene i området. De har på ingen måte lyst til å huse moskéen og dens 1500 medlemmer, men ønsker at området skal forbli et parkområde.


Fungerende byrådsleder i Bergen er Lubna Boby Jaffery (Ap) – det sier vel sitt.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


«Det farlige hatet»


Publisert 23. juli 2021

Av Dagny Jelstad


Filter Nyheter er en norsk nettavis som ble grunnlagt i 2016 av tidligere journalister fra Dagbladet og har som mål å tilby undersøkende journalistikk. Det innvandrervennlige Filter Nyheter ferdigstiller i disse dager spesialmagasinet «Det farlige hatet», som skal oss et innblikk i høyreekstremisme, raseideologi og muslimfiendtlighet i Norge ti år etter 22. juli-angrepene. Over tid har de jobbet målrettet med journalistiske undersøkelser i norske miljøer som de mener sprer urovekkende og til dels ekstremt tankegods. Dette skal – etter eget utsagn - ha resultert i flere store avsløringer. Det er trist at vi har en regjering som ikke klarer å hamle opp med disse kollaboratørene og landssvikerne. Ansvarlig redaktør er Harald S. Klungtveit


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 14. juli 2021

Av Steinar Christiansen


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen forskere i en kronikk.


De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfor-nevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hva visste politikerne?


Publisert 1. juli 2021

Av Odd Bjørnsen


Nå raser debatten rundt boken «Hva visste Hjemmefronten?» igjen. Hovedpoenget her er hva Hjemmefronten visste om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Dette spørsmålet har vel bare nærmest akademisk interesse i dag. Et viktigere spørsmål i dagens verden er hva politikerne egentlig vet om Islamsk invadering av Europa gjennom en omfattende muslimsk migrasjon. Kanskje det om noen år kommer en bok med tittelen «Hva visste politikerne?» Vær beredt politikere – det blir en skremmende lesning om ikke dere setter Norge først omgående.  


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 100


Publisert 22. juni 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være». Men er det noen som bryr seg om det i våre dager. Politikerne har ved straffelovens §§ 185 og 260 sørget for at det er straffbart å ytre seg hvis noen føler seg krenket. I media fremstår tusener av mennesker og krever at andre kun skal ytre seg om tema og på en måte som passer dem. Alt annet er hat og hets. Vi kan derfor slå fast at § 100 ikke lenger gjelder og at det ikke skal forekomme ytringsfrihet i landet. Husk det!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vår berikende, multikulturelle virkelighet


Publisert 17. juni 2021

Av Thor Øystese


Omfanget av hatefulle ytringer på nett øker, fastslo Høyesterett, uten nærmere begrunnelse, og folk må derfor «bli fortrolige med de grenser straffeloven setter for straffbare ytringer». Vi har i sannhet blitt «fortrolige» med de grensene de siste årene. Og ikke bare grensene, også straffenivået.

Så nå ser det ut til at Oslo tingrett har et nytt prosjekt: å gjøre norske jenter og kvinner fortrolige med vår berikende, multikulturelle virkelighet. En gruppevoldtekt er verdt noen uker i fengsel. Med litt flaks slipper du unna med samfunnsstraff. Det er ikke bare en hån mot ofrene, det er en åpen invitasjon til innvandrergutta: Det er bare å forsyne seg.

Den som tror at nordmenn kommer til å gjøre opprør, må tro om igjen. De er travelt opptatt med å si «Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!» til de som slenger med leppa om Lan Marie. For rasisme er et fryktelig alvorlig samfunnsproblem. Eller?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Noter deg navnene


Publisert 11. juni 2021

Av Odd Olav Bjørn


Alle migranter skal i utgangspunktet returnere til sine hjemland – jfr. Repatriering.no. Men mange politikere, media, organisasjoner og selskaper tar ikke hensyn til dette og promoter innvandring, samarbeid og sysselsetting av migranter. Dette er ikke annet enn rasisme mot den etnisk norske befolkning,(jfr. rasister.no), samt uten tvil - på godt norsk – et gedigent landssvik – les mer om dette på Landssviker.no. For å rydde opp i dette trenger vi et nytt landssvikoppgjør. Derfor; noter deg navnene på landssvikerne slik at de - når tiden er moden - kan stilles for retten for nettopp landssvik.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Våre eminente politikere


Publisert 8. juni 2021

Av Ole Ovesen


Det er våre eminente politikere/partier som er den største trusselen mot Norge! Det er jo de som har sluppet islam fri og løs på oss alle - og vi må i tillegg bekoste gildet! Ingen må innbille seg at det vil komme noen restriksjoner - tvert i mot så vil islam snart få helt frie tøyler! Ingen tør å si i mot islam eller sette foten ettertrykkelig ned på noe som helst område! Frykt & terror har alltid vært islams sterkeste våpen! Det det tok over 500 år med krig sist gang de ble fordrevet fra Europa! Og denne gangen vil det bli mye verre for nå er det millioner på millioner av disiplene her - og de kommer flommende inn fortløpende!


Det kan komme andre tider – derfor bør du huske navnene på disse politikerne.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke snakk norsk


Publisert 3. juni 2021

Av  Odd Bjørnsen


Kystverket har utarbeidet en ny forskrift for sjøtrafikk. Forslaget innebærer at det ikke blir lov å kommunisere på norsk til og fra sjøen i norsk farvann. Kun i nødsituasjoner kan norsk eller skandinavisk språk brukes. Det eneste lovlige språket ellers vil bli engelsk, også mellom båter der begge parter er norske - om politikerne vedtar forskriften.

Som om ikke det var nok, inne i forslaget ligger det også at man kan straffes for å bruke norsk eller annet skandinavisk språk, dersom språkbruken vurderes som unødvendig for sikkerheten. Seks forbund, som alle organiserer norske sjøfolk og folk som jobber med sikkerhet langs leia, sier bastant nei til dette. Dette er ikke annet enn rasisme mot det norske folk. Kystdirektør er Einar Vik Arset. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maktmisbruk


Publisert 16. mai 2020

Av Odd Olav Bjørn


Kampen for ytringsfrihet må vinnes hver dag skriver Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister (V) i oktober 2020 - etter drapet på læreren Samuel Paty i Frankrike.

Men i går klistret en bekjent av meg en A4-print av en velkjent Mohammed-karikatur utenfor en videregående skole. Han ble et par timer senere oppsøkt av fire (4!) uniformerte politimenn i to uniformerte biler, som parkerte meget synlig foran huset hans. Familien ble vettskremt. De skulle åpenbart skremme ham fra å utøve sin ytringsfrihet. De forsøkte å snakke ham til rette i en halvtime. Dette er helt feil bruk av politiet og et maktmisbruk. Politiet skal jo beskytte ytringsfriheten! Dette er Norge - ikke Saudi-Arabia.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 28. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sykehusimam – en muslimsk veileder


Publisert 21. april 2021

Av Magny Redalen


Ingen kvinner ble innkalt til intervju for stilling som muslimsk veileder ved Oslo universitetssykehus (OUS), til tross for at opp mot halvparten var kvinnelige søkere. Kvinnene oppfylte ikke kvalifikasjonskravene, ifølge sykehuset. Tirsdag 9.mars ble det kjent at Oslo universitetssykehus ansatte norsk-somaliske Abdifataah Mohamed Mahamud i en nyopprettet stilling som muslimsk samtalepartner og veileder.

Stillingen hadde totalt 49 søkere: 28 menn og 21 kvinner. Al-Nahi var blant de 21 kvinnene som søkte seg til stillingen, men drømmen hennes om å jobbe som muslimsk samtalepartner og veileder ved OUS, eller sykehusimam brast. Etter en helhetsvurdering landet vi på Mahamud, sier Ingrid Vassli Flateby, rådgiver i Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus. Det er ikke første gang Al-Nahi uttrykker misnøye med mannsdominansen i islam.


Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) – han ligger vel an til landssviktiltale som kollaboratør.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jobb nr. 1 – Riksrett!


Publisert 13. april 2021

Av Oddbjørn Jonstad


Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media om innvandringen - og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Mange mener at det er politikerne som i hovedsak er ansvarlig for dette. Men det hjelper lite å klage og kyte på politikerne, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige politikerne for riksrett, intet annet. Alt annet er bare prat. Dette må være jobb nr. 1. Lovgrunnlaget finner du på internettsiden Riksrett.no. Blir du med?

(Jobb nr. 2,3 og 4 kommer jeg tilbake til senere).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABBs motiver


Publisert 9. april 2021

Av Sigurd Bjørnsen


Ingen oppegående mennesker legitimerer Behring Breiviks (ABB) handlinger, men hans motiv for å gjøre dette, nemlig den omseggripende, skadelige innvandringen, er det aldri tatt et oppgjør med. Da ABB ble kjent tilregnelig etter at den politiske eliten (les AP), fikk byttet ut fagpersonene som skulle finne ut om ABB var ved sine fulle fem, var bare en farse. AP ville dømme denne mannen til evig fengsel. Hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig hadde ikke AP fått hevn mot ABB og de kunne ikke brukt denne terroraksjonen til å klandre høyresiden!
Når ABBs reelle motiver med hensyn på innvandring ikke ble nevnt med et eneste ord, eller tatt et oppgjør med, er dette et hån mot land og folk. Det er ikke noe rart at folk snur AP og AUF ryggen - når de ønsker å feire de fatale konsekvensene av sin egen innvandringspolitikk.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner hjelpes inn i lederstillinger


Publisert 1. april 2021

Av Anne Ånestad


Alle som jobber i organisasjonslivet, vet at påstanden om at kvinner ikke spør om fordeler, bare er tull. Store virksomheter – spesielt i det offentlige - har det som et uttalt mål at kvinner skal hjelpes inn i lederstillinger, gjerne med spesialtilpassede programmer og tiltak spesielt rettet mot å fremme kvinner. Ledere blir målt på hvor mange kvinner de gir muligheter og opprykk. Jeg har vært i flere møter med kvinnenettverk der kvinnelige ledere aktivt oppfordrer kvinner til å favorisere kvinner. Forskning fra NHH viser også at kvinner som er opptatt av likestilling har en tendens til å diskriminere menn, men ai, det er jo ikke forskning vi skal vise frem, er det?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den evige offerrollen


Publisert 31. mars 2021

Av Annette Barlev


Hanne Bjurstrøm, advokat og tidligere politiker (Ap), ble likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016. I 2019 anbefaler hun kursing for politikere for å unngå muslimfiendtlighet.

Men i Ungarn blir det ikke engang vurdert å holde slike dilldallkurs for politikerne. Der holdet det at de viser allmenn folkeskikk, og så er alt greit. Det trengs ingen særbehandling av folk ut ifra hvilken overtro eller ideologi de bekjenner seg til. Hiver man seg på denne galeien, kommer det snart også noen nazister med krav om at politikerne må lære seg av med nazihatet sitt. Eller kommunister, homser, samer, hedninger, bønder eller frappere.

Muslimer har en jobb å gjøre når det gjelder merkevarebygging. Den jobben må de gjøre selv. Utfører de den på en god måte, vil de kunne fungere akkurat like godt som hinduer, buddhister, katolikker og jøder. Det første steget er å tre ut av den evige offerrollen som fullstendig hjelpeløs. Det er haugevis av buddhister her til lands som det aldri har vært noe problem med. Det er bare å ta lærdom av de multikulturelle sjelene som har klart å tilpasse seg den norske kulturen. Der er det mer enn nok rollemodeller å ta av.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Identifisering av kriminelle migranter


Publisert 27. mars 2021

Av Olav Jonstadius


I juni var det høy temperatur på Mortensrud i Oslo. Stopp islamiseringen av Norge (Sian) holdt en demonstrasjon, og flere motdemonstranter dukket opp. Det ble kastet egg, tomater og andre gjenstander på Sian-leder Lars Thorsen, som holdt appell under demonstrasjonen.


Men det var ikke bare på bakken det var aktivitet. Noen la ut en video av en drone som svevet over området der demonstrasjonen pågikk. Oslo-politiet bekrefter at det var deres drone som ble brukt over demonstrasjonen, men benekter at politiet brukte droner til å identifisere demonstrantene som noen uker senere fikk bøter levert på døren.


Journalistene Sigrid Gausen og Andreas Bakke Foss dekket saken for Aftenposten og gjorde et nummer av at politiet eventuelt brukte droner for å identifisere kriminelle muslimske demonstranter. Men etniske nordmenn får finne seg i slikt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Flyktninger – og kvinner


Publisert 12. mars 2021

Av Odd Olav Bjørn


På nyhetene kan en følge med på at Norge i disse dager henter inn 35 såkalte flyktninger fra leirer i Hellas. Disse blir mottatt på det nasjonale mottakssenteret i Østfold med pomp og prakt. Men det som slår en er at hele velkomstkomiteen på over 30 personer bestod av kvinner – og det var også en entusiastisk kvinne som uttalte seg til NRK. Tilfeldig?


Nei – det viser seg at nesten alle «Welcome to Norway»-organisasjoner ledes av kvinner. Også i kommuner rundt omkring er det kvinner (60 %) som står for arbeidet med å tilrettelegge for flyktninger. Staten bidrar også – 75 % av alle lederne i staten er kvinner. Er det slik at innvandrervennlig feminisme har overtatt for demokratiet i landet?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirken hyllet Allah


Publisert 1. mars 2021

Av Paul R. Stensen


Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erkebispegården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria - som hyllet Allah med den kristne nasjonal-helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunnskulisse. Har kirken misforstått noe?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten – og kvinner


Publisert 29. januar 2021

Av Odd Bjørn


«Kamala Harris er USAs fremtid» skriver Christina Pletten i Aftenposten. Hun kan også fortelle at det europeiske USA er på vikende front og at innvandrere fra Kina og India kommer til å dominere.

De svarte i USA utgjør ca. 13 % og inderne er ikke kommet enda. Likevel syns Pletten og Aftenposten at det er greit at de hvite og kristne skal vike plassen for mørkhudede, samt fremmedkulturelle innvandrere - og overlate styringen av landet til dem.

Feministen Pletten har i hele Trumps periode rakket ned på presidenten og det han står for religiøst. Det virker som hun er gått helt i vranglås når det gjelder hvite, kristne menn i USA. Aftenposten følger opp - i samme avis - med utallige innlegg fra innvandrere – og da i hovedsak innvandrerkvinner. I tillegg trykkes en artikkel om angrende hvite kristne i USA - fordi de støttet Trump.

Det virker som om hatet har tatt helt overhånd i avisen - som på eier og ledersiden er fullstendig dominert av feministiske kvinner. Men slik kan vi ikke ha det. Aftenposten opptrer i - ord og gjerning - som en landssviker, jfr. straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».


Kanskje det er på tide med et oppgjør med feminismen – eventuelt også et nytt landssvikoppgjør?Blendahvit idrett – og Dagbladet


Publisert 25. januar 2021

Av Ole Haraldsen


Esten O. Sæther, som er sportskommentator i Dagbladet, fornekter seg ikke. Fra før var det de norske fotballjentene som fikk passet påskrevet som «blendahvite», og nå er det de norske håndballgutta sin tur.

Men bare se hva de selv praktiserer i Dagbladet: Vaktsjef: Ingvild Tvevaag, ansvarlig redaktør: Alexandra Beverfjord, nyhetsredaktør: Frode Hansen, politisk redaktør: Geir Ramnefjell, kulturredaktør: Sigrid Hvidsten og magasinredaktør: Karine Østtveit.


Hva mener Esten O. Sæter om denne "blendahvite" ledelsen i Dagbladet – som består av 66 % kvinner?Høy smitte blant innvandrere


Publisert 16. januar 2021

Av Johan Stokke


Smitteandelen med Covid-19 har lenge vært svært høy i noen innvandrermiljøer. Tall fra FHI viser at 17.228 utenlandsfødte er smittet i løpet av pandemien. Det utgjør 35 prosent av de smittede. OBS! Da smitten økte i høst, var andelen opp mot 40 prosent i flere uker.

Allerede i april var koronasmitten i Oslo høy blant personer med somalisk bakgrunn. Da ressurspersoner i miljøet tok ansvar for å informere miljøet, hjalp det noe. Men nå er andelen som tester positivt meget høy igjen.

Blant somaliskfødte var andelen som testet positivt 21 prosent i uke 52/53 og 15 prosent blant innvandrere født i Pakistan. Blant somaliere var det 1080 smittetilfeller pr. 100.000 i de siste to ukene av 2020. Det er ti ganger høyere enn blant norskfødte, med 107 tilfeller pr. 100.000.

Blant personer født i Pakistan, Eritrea, Etiopia og Syria er andelen nye smittetilfeller tre til fem ganger høyere enn for norskfødte.

Til sammenligning var andelen positive prøver tre prosent for personer født i Norge og Sverige.

Årsaken skal være at innvandrerne ikke tenker på integrering – men lever lykkelig i sine parallellsamfunn med sin medbrakte kultur, Informasjon på norsk blir ikke forstått – eller neglisjeres.  Selektivt hat


Publisert 10. januar 2021

Av Odd Bjørn


Fra rasismedebatten husker vi alle påstandene om hat og fobi mot innvandrere, muslimer, kvinner etc. Ordet hat blir flittig brukt i slike sammenhenger. 

I disse dager ser og hører vi at mange ønsker president Trump avsatt og han er allerede kastet ut av Twitter og Facebook. Ansatte både i aviser og TV-media – både her i landet og i utlandet - utrykker et hat mot presidenten på et nivå man aldri har sett før, som f.eks. Pletten i Aftenposten og Gressvik i TV 2. For nå er det ikke lenger nødvendig verken med ytringsfrihet eller vennlighet og forståelse for andres synspunkter. Legg merke til navnene og konfronter Trumpfhaterne med deres selektive hat når de dukker opp igjen i media.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021

Av Helga Nielsen


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Kvinner i gatebildet


Publisert 30. desember 2020

Av Hege Østenstad


Det er nå områder i vårt land hvor kvinner ikke lenger kan gå, uttalte den franske kvinnerettsministeren Pascale Boistard i 2016 - etter at TV-stasjonen France 2 hadde dokumentert hvordan kvinner er i ferd med å forsvinne fra gatebildet i innvandrertette områder - og hvordan innvandrermenn med bakgrunn fra R3-land sakte, men sikkert overtar det offentlige rom. De avviser kvinner på kaféer og gjør deres alminnelige ferdsel i gatene ubehagelig.


I forstedene vokser innvandrermennenes diktatur, skrev den svenske vänsterpartisten Amineh Kakabaveh i 2015, og fortsatte. – Klimaet i svenske forsteder blir stadig mer kvinnefiendtlig. Kvinner er ikke lenger velkomne på en del kaféer. Enkelte steder kan ikke unge jenter vise seg ute etter middagstid og kvinner kan ikke lenger kle seg som de vil.


Så dermed vet vi hva vi har i vente her i landet - om kort tid.Fremmedkulturell innvandring


Publisert 16. desember 2020

Av Harald Johnsen


Andel personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland ligger nå på 25,5 prosent. I Norge har i underkant av 20 % innvandrerbakgrunn – i Oslo har i overkant 30 % innvandrerbakgrunn.

Dette er en alarmerende utvikling - man kan bare lure på hvordan Europa vil være om et tiår eller to. For ikke å snakke om en generasjon eller to. Hva slags samfunn vil våre barn og etterkommere være nødt til å forholde seg til, og leve i, pga. uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk? For dette er jo utvilsomt resultatet av en radikal og uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk, der politikerne nekter kategorisk å drive konsekvenstenkning, eller diskutere konsekvenser.

Også i Norge er det mange politikere som tar til orde for kontinuerlig fremmedkulturell masseinnvandring og -migrasjon, endeløst – uten noensinne å skulle stoppe – uansett konsekvenser, kan det virke som.

42 % av alle nyfødte i Oslo nå barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50 % og i 2035 over 60.

Over 1/3 av befolkningen i Oslo er per i dag innvandrere. Når er det nok? Når andelen er over 50 %, som i Antwerpen; 80 %? Fins det noen grense? Hva mener politikerne? Skal laizzes faire-politikken, uten antydning til konsekvenstenkning, bare fortsette og fortsette i det uendelige?


Merk deg navnene - la ikke disse politikerne bli glemt.Nasjonalitet er ikke interessant informasjon


Publisert 11. desember 2020

Av Øystein S. Johnsen


Fire menn i alderen 18 til 20 år ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de er blitt siktet for voldtekt i Levanger. Men politiet nektet å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtektssiktede mennene

Ifølge andre media er mennene fra Afghanistan. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.

I et intervju av politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede sier Politiadvokaten: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. – Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.

Jaså, er det opp til Politiet å bestemme hva som er interessant info? Og hun vet ikke engang hvor de kom fra og når de kom til Norge? Politiet trenger ikke slike kommunikasjonsfolk, spar pengene, og si som sant er, vi gir ikke ut info vi ikke liker.


Man må også kunne spørre seg om det er for mange feministiske kvinner i ledende stillinger i politiet.Religion foran demokrati


Publisert 7. desember 2020

Av Signe Hansen


I juni i 2019 banket et enstemmig statsråd gjennom en proposisjon om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), som ble sendt over til Stortinget for votering. I proposisjonen fra Barne- og familiedepartementet kommer følgende frem: prinsipielt skal det ikke kreves at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd». Altså er det fritt frem for totalitær salafisme – dertil offentlig finansiert. Dette er utvilsomt en gavepakke til moské-Norge.Handlingsplan mot muslimhat


Publisert 28. november 2020

Av Bjarne T. Nilsen


Regjeringen lager høsten 2019 en egen handlingsplan mot muslimhat, en egen nasjonal handlingsplan skal nemlig bidra til å forebygge og hindre diskriminering og hat mot muslimer.

Regjeringen har diskutert om tiltakene skal være en del av en bredere handlingsplan om rasisme og diskriminering, men kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har ivret for å få en egen plan mot muslimhat. Spørsmålet kom høyt på dagsordenen etter moskéangrepet i Bærum.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge fram en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier Grande.

Hallgrim Berg, forfatter, folkemusiker og tidligere politiker for Høyre, mener at det eneste man oppnår med en slik handlingsplan, er å fjerne ytringsfriheten og innføre en politistat.Barnehijab ved skolestart


Publisert 23. november 2020

Av Anders Larsen


I en artikkel på Utdanningsetatens nettsider, skriver Oslo kommune om skolestart. Artikkelen er illustrert av et bilde av en gruppe barn, hvor en av jentene på bildet går i hijab. Hun begynner på skolen i høst, fremgår det av saken. «Denne gjengen på Tøyen skole har allerede tjuvstartet», heter det i meldingen. Barna på bildet har gått på Sommerskolen Oslos kurs «Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken».


Da Vårt Land omtalte barnehijab i 2017, anslo avisen at halvparten av jentene på Tøyen barneskole gikk med hijab. Flere har tidligere tatt til orde for forbud mot barnehijab, blant annet Aps nestleder Hadia Tajik, Oslo Frp og LIM (Likestilling-Integrering-Mangfold).


Barn har et dypt innebygd behov for å bli sett og inkludert. Dersom muslimske jenter ikke risikerte å bli ekskludert og i verste fall skadet, er det sikkert at mange hadde hengt igjen hijaben og levd mer vestlig. Dessverre har vi fake feminister som promoterer hijaben som noe trendy, vakkert og til og med feministisk. Og så lenge de fins, er det lite håp om en fullverdig kvinnefrigjøring.Innvandringen – og frykten


Publisert 15. november 2020

Av Geir Robertsen


Frykten må ikke ta oss - den gjør oss irrasjonelle. Hvis frykten tar overhånd, kan den lamme oss og gjøre kampen mot smitten dårligere mener statsministeren Erna Solberg (H). Samtidig kan hun fortelle at polakker, svensker og innvandrere trakasseres fordi nordmenn er redde: Jeg får meldinger om at polakker og utlendinger som jobber i Norge, blir trakassert. Svensker som pendler og arbeider i Norge, opplever også trakassering. Det skjer fordi folk er redde, sier Solberg og legger til at hun vil ha tilbake dugnadsånden fra mars og april. – Jeg vil ha tilbake det Norge vi viste i vår - og så må vi ikke fokusere på utlendinger som er her lovlig og jobber, eller på innvandrerbefolkningen.


Dette sier hun til tross for at det nettopp er innvandrerbefolkningen og polakker som står for det meste av smitten i landet. Samtidig innrømmer hun at informasjonen mot innvandrermiljøene har vært for dårlig. Kanskje nordmenns frykt er vel begrunnet – takket være elendige politikere.Gjengkriminalitet


Publisert 12. november 2020

Av Jenny Martinsen


Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) foreslår ny lovendring for å bekjempe de kriminelle gjengene. Det nye lovforslaget handler om inndragning. Det går ut på at politiet skal kunne ta verdier fra kriminelle uten å måtte bevise tid og sted for hvilken kriminell handling verdien kommer fra.

Gjenger kan i dag gi et signal om at det lønner seg å begå kriminalitet, mener Mæland. Hun viser til at mange av dem som driver med alvorlig kriminalitet, som narkotikaomsetning, menneskehandel, våpensalg og torpedovirksomhet, ofte sitter igjen med fortjeneste.

Jurist Line Steen Presthus er en del av utvalget som har vurdert lovforslaget. Hun er positiv til forslaget.

Den assisterende sjefen for økonomisk kriminalitet i Norge, Hedvig Moe, er også enig. For å få til bedre inndragning i politiet er det opprettet en kompetansesenterfunksjon hos Økokrim.

Det som slår en her, er at disse damene ikke forstår og ikke vil innrømme at det er innvandringen som skaper gjenger og gjengkriminalitet. Det er mot innvandringen innsatsen må settes inn. Det er også typisk at det er kvinner som jobber med innvandrerkriminalitet i politi og rettsvesenet. 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner. Kanskje innvandrerkriminaliteten og feminismen går hånd i hånd i landet.Abrogasjon


Publisert 7. november 2020

Av Peder Thommessen


Et svært viktig begrep i islam er abrogasjon, det vil si at det nyeste utsagn av flere om det samme - er sannere enn de andre. Dette trikset er nødvendig for å kunne forklare at det finnes motstridende utsagn i koranen - selv om den kommer fra deres gud. Hvis man derfor ser på de siste versene i koranen, er de 'de sanneste' og overstyrer tidligere utsagn. Disse versene er fulle av hat og angrep på jøder og kristne. Som kjent anerkjenner ikke muslimene FNs menneskerettserklæring blant annet fordi de ikke kan akseptere at ikke-muslimer har samme verdi som dem selv. Islam er den eneste av de store religionene som ikke inneholder 'den gyldne regel' (du skal gjøre mot alle andre som du vil at andre skal gjøre mot deg), men er begrenset til andre muslimer. Det er logisk siden islam ikke anerkjenner ikke-muslimer som likeverdig med muslimer. Og så skal muslimer komme og belære oss om moral og menneskeverd. Det er ganske enkelt meningsløst.Krav til samfunnet


Publisert 25. oktober 2020

Av Reidar Thomassen


I våre dager forventes alle å mene noe om Islam. Alle forventes å kunne masse om Islam. Det forventes at alle skal ha kjempestor respekt for islamske skikker og kultur som muslimene har med seg fra sine hjemland. Selv der de bryter fullstendig med norsk kultur og norske verdier. Siste eksempler er muslimske kvinner som ikke ville håndhilse på vår Kronprins - og mann som ikke kan håndhilse på våre fremste folkevalgte. Det er deres kultur, som nordmenn selvfølgelig skal respektere i deres hjemland. Men dette er Norge. Hvor er respekten den andre veien?

Det er ingen andre innvandrergrupper som stiller slike krav til det norske samfunnet som muslimene gjør. Samtidig er det ingen andre innvandrergrupper som er så lite innstilt på å rette seg etter skikkene i landet som de har valgt å slå seg ned i. Og av en eller annen grunn, så er det heller ingen andre innvandrergrupper som sliter så mye med integrering. Og som ikke har noe ansvar for det selv. Det er nordmennene som må endre adferd i Norge. Selvfølgelig er det slik.

Det kan jo være grunnen til at mange etter hvert begynner å bli ganske lei.Sex i politiet


Publisert 16. oktober 2020

Av Bjørn Andersen


En studie har i oktober 2020 avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet. Både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland har varslet en oppvask. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener politiet må jobbe med å skape en kultur der det er greit å varsle om seksuell trakassering og uønsket atferd.

Det er en grunn til av vi har fått en helt annen oppmerksomhet rundt seksuell trakassering de siste årene. Grunnen er at det som tidligere var normal oppførsel mellom kvinner og menn, nå er definert som trakassering. I tillegg har radikale, feministiske kvinner (jfr. ovenfor) tatt makten både i politikken, politiet og rettsvesenet. Det paradoksale er at disse kvinnene går inn for en ytterligere innvandring av muslimer - som ser på norske kvinner mer eller mindre som «horer». Forstå det den som kan.Opplæring om muslimfiendtlighet


Publisert 3. oktober 2020

Av Bjarne Nilsen


Hanne Bjurstrøm, advokat og tidligere politiker (Ap), ble likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016. I 2019 anbefaler hun kursing for politikere for å unngå muslimfiendtlighet. Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har anbefalt et politikerkurs i forbindelse med regjeringens varslede handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Kurset innebærer at «partiene på Stortinget får tilbud om en halv dag med opplæring om muslimfiendtlighet, stereotypier og fordommer om muslimer og diskriminering av muslimer. Dette for å sette politikere i stand til å være gode rollemodeller og opinionsdannere.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at alle kan bli politikere uten å stille krav til kompetanse. Å sende politikerne på et spesifikt kurs for å endre holdninger om et bestemt tema, bryter med dette prinsippet på en ganske grov måte. Bjurstrøm har hatt flere utspill den siste tiden, særlig relatert til islam og muslimer, som viser at hun er helt inkompetent som diskrimineringsombud.Å bringe demokratiet til opphør


Publisert 30. september 2020

Av Ole Frantsen


Vi vet at våre politikere har gått inn for multikulturalisme med fullt overlegg og har underveis skaffet seg rik erfaring med hvilket faenskap det avstedkommer. Til tross for, ikke bare advarsler, men ved egen bivåning har de sett hva multikultur gir oss av ondskap, men likevel har de votert til støtte for den, gang på gang. Ikke kun i ett storting, men storting etter storting og mange fireårsperioder. Partiene får sine representanter skiftet ut, men de samme beslutninger til fordel for multikultur gjentas gang på gang. Samtlige stortingspolitikere er like uduelige. Ingen snakker om repatriering for de som frivillig forstår at de må ut. Ingen snakker om deportering for de som ikke har lyst. Ingen snakker om arbeidsleir for de som nekter. Til og med på øverste hold i FrP snakker man heller om god integrasjon enn deportasjon. Slik har det nå pågått i 40 år uten noe rimelig håp om at det skal forandre seg.

Da er det betimelig å stille spørsmål om det er på høy tid å bringe demokratiet til opphør. Vi har lenge hørt advarsler om at demokrati kan bare gi oss jevn fordeling av uønsket politikk. Kanskje det nå er på tide å prøve noe annet?Hysteri i Aftenpostens redaksjon


Publisert 26. september 2020

Av Halvor D. Thorsen


Jeg leser av prinsipp aldri Aftenposten, men siden den var tilgjengelig på tannlegens venteværelse i dag, gjorde jeg et unntak. Dagens Aftenposten er en milepæl i islamiseringen av Norge. Men jeg håper også at dagens hysteriske utgave også kan bli en milepæl i motstanden - ikke minst mot avisen - men også mot Aftenpostens opphør som nyhetsformidler og den totale overgang til rent propagandablad. Nå må selv den mest hjernevaskede leser få øynene opp for hva slags galskap og rent hysteri som herjer Aftenpostens redaksjon.

Som om ikke Usman Ranas sedvanlige jammer om muslimer som ofre for hat, og hvordan nordmenn flest er rasister og muslimhatere, serverer avisen et helsides oppslag med overskriften: Burkaforbud førte til at folk med klovneneser ble bøtelagt. Journalist Ingrid Brekke benytter anledningen til å latterliggjøre det danske og franske forbudet mot ansiktstildekning. Det kan ikke være annet enn hat mot våre frihetsverdier som ligger bak hennes støtte til undertrykkelse av kvinner som tvinges til å pakke seg helt inn i det offentlige rom.Mobbekultur - med politiets støtte


Publisert 20. september 2020

Av Britt Antonsen


Politiet ble tilkalt etter at medlemmer fra SIAN dukket opp på et debattmøte i regi av Kvinnegruppa Ottar under Arendalsuka. To SIAN-medlemmene ble bortvist

Det er merkelig at et par sjeler fra SIAN skulle utgjøre noe som helst problem for kvinnfolkgruppa Ottar. Enda merkeligere er det at det er SIAN og ikke kvinnfolkgruppa som blir bortvist av politiet. Det virker som om det nesten alltid er minoriteten som skal tillates trakassert. Når en hel bøling har lagd leven og spetakkel under en SIAN-demonstrasjon, er det SIAN som blir bedt om å pakke sammen så det ikke blir enda mer leven og spetakkel.

Det er direkte utrivelig når en sånn mobbekultur får bre om seg med politiets støtte. Arendalsuka har selv støttet opp om diskriminering og forskjellsbehandling av folk, og hvis det ikke blir tatt avstand fra denne ukulturen, vil den fortsette å bre om seg ytterligere. Kvinnfolkgruppa Ottar bør be SIAN om unnskyldning, og heller ønske dem velkommen til deres neste arrangement. Det har vært evig nok av både intoleranse og ekskludering de senere år. Det blir ikke noe samhold og fellesskap av og støtte opp om et sånt tankegods som Raja og hans likesinnede forfekter.NRK leter etter «flerkulturelle journalister»


Publisert 5. september 2020

Av Oddbjørn Jonstad


Statskanalen NRK er ikke interessert i å ansette etniske nordmenn kan man lese i media i april 2018 - i en ny stillingsannonse. Her søkes det etter flerkulturelle.

I NRKs vedtekter heter det at NRK skal ivareta borgernes ytringsfrihet og ytringsvilkår, samt bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser (§ 13). NRK skal også gjenspeile mangfoldet av livssyn og religioner i samfunnet (§ 18) og ha en bred og balansert politisk dekning (§ 26). NRK skal dessuten opptre "uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet" (§ 28).

Men faktum er at NRK promoterer innvandring og innvandrere over en lav sko. De flerkulturelle fotografene fokuserer på innvandrere – det samme gjør reporterne. NRK er ganske enkelt en kollaboratør, en politisk aktivist på venstresiden – noe politikerne setter pris på.Flyktninger vil til kristne land


Publisert 12. august 2020

Av Kåre Wilhelmsen


Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker. En pressemelding som ble lagt ut før pinse i 2019 tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske kirke. Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.

Mange er ikke klar over følgende fakta, nemlig at alle de nasjoner flyktninger vil inn i, har en kristen kulturarv, også Norge. Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som fikk den Hellige Ånd i åkeren. Sosialistene har bare hakket løs på alt som er godt i Norge og nå omfavner de islam, som også bare har produsert fattigdom, despoti og massive folkemord.

Land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen, alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om han var jøde. Jøder har produsert en superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.Hun har ingen hemninger


Publisert 4. august 2020

Av Hans Skjærstad


NRK har i juni 2019 gjort en reportasje som viser at kvinner som har vært en del av IS, opprettholder støtte til den islamske ideologien som lå til grunn. – Vi har bare gjort det Allah ba oss om å gjøre. Allah har beordret oss til å utføre jihad, hellig krig. Det eneste vi har gjort er å praktisere sharia, sier en av kvinnen NRK har intervjuet. – Er du stolt over det du har vært med på? – Ja, klart det. Allah har gitt oss ordre om å gjøre dette.

Jeg holder spesielt Erna ansvarlig for legitimeringen av denne brutale ideologien. Hun har ingen hemninger når det gjelder å innføre islamsk ideologi i Norge. Det er uspiselig slik som hun driver på. Skulle tro hun hadde konvertert i all hemmelighet. Og nei, det er ikke på grunn av muslimer som sådan, men utelukkende på bakgrunn av tekstene, dogmene om man vil. Tror ikke Erna er i stand til å lære noe nytt, hemningsløsheten er kommet for å bli, så vi får stålsette oss for fremtiden.Uten folks samtykke


Publisert 17. juli 2020

Av Odd Olav Bjørn


De dominerende politiske strømningene i Europa i dag, vil fortsette å lide nederlag helt til de griper fatt i europeernes legitime bekymringer. Hvis den politiske klassen ikke svarer på folks bekymringer, vil ekstremistene før eller senere vinne frem. Hvordan kan en europeer vise uro over retningen samfunnet går i? Men uansett hvordan han gjør det, og særlig hvis han ikke har doktorgrad, vil han bli omtalt som rasist og fremmedfiendtlig. Og hvis han stemmer på et «dårlig» parti, vil han bli avskrevet som «populist». Men det virkelige problemet er klart: Flere generasjoner av politiske ledere har forandret våre samfunn fundamentalt uten folks samtykke, og sågar i strid med deres ønske. Er det ikke på tide å innse dette og gjøre noe med det, istedenfor å finne nye måter å fornærme folk på?Politisk korrekt universitet


Publisert 27. juni 2020

Av Hans E. Larsen


Det er viktigere enn på lenge å verne om en liberal ytringskultur skriver i juli 2019 Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo, henholdsvis rektor og prorektor ved Universitetet i Oslo

Unnskyld, men det er en hån å lese at Mo og Stølen tar til orde for en liberal ytringsfrihet i akademia. Ved UiO strykes studenter hvis de ikke har den politisk korrekte oppfatningen eller trekker inn teorier som ikke er politisk korrekte. Dette skjer flere ganger hvert semester, og er temmelig velkjent blant studentene. Det finnes en rekke professorer og andre vitenskapelig ansatte ved UiO som legger et betydelig politisk engasjement i undervisningen og sensuren på eksamener. Studenten lærer tidlig at man blir skviset ut hvis man ikke innretter seg. Er man kritisk eller kjenner feltet så godt at man våger seg frempå med andre synsvinkler enn faglærer, ender man fort opp med stryk (F). Dersom en ekstern sensor skulle finne ut at besvarelsen likevel er en A, sørger universitetet for å sette sammen en kommisjon som likevel trekker ned karakteren maksimalt. (Ja, Stølen og Mo - dette har skjedd.)

Stølen og Mo bør aller først se bjelken i eget øye før de mener noe om andre undervisningsinstitusjoner. Ellers blir det bare rett og slett for dumt. Rydd opp i eget hus først! Etter OsloMet er UiO det mest politisk korrekte universitetet i Oslo. Det finnes institutter hvor politisk korrekte personligheter forfekter en grusom moralisme inn i de innerste kroker og skremmer vettet av andre ansatte, slik at de ikke våger å si hva de mener - særlig i innvandringsspørsmål.Aktør i en islamisering av landet


Publisert 25. mai 2020

Av Petter Dagestad


I går den 24. mai 2020, sendte NRK et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. NRK så det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden.

Dette er et nytt eksempel på hvordan NRK forskjellsbehandler islam i forhold til andre religioner og trossamfunn. Man skulle tro at NRK har fått det for seg at islam har lange tradisjoner i Norge, og at religionen av den grunn skal sidestilles med kristendommen - som i vårt land har en tusenårs tradisjon. En medvirkende årsak kan være at fagforeningene i NRK har et utall muslimske medlemmer - som utnytter situasjonen.


Dette føyer seg inn i rekken av grep NRK tar for å gjøre islam mer og mer til en offentlig og synlig del av Norge. Islam skal bli en mektig aktør i samfunnsutviklingen. Dette er nok et eksempel på at NRK er en aktiv aktør i en islamisering av landet. Et sosialpolitisk eksperiment som vil få uante negative følger. Dette er selvfølgelig ikke bra, og bør stoppes!Vi trenger noe nytt


Publisert 22. mai 2020

Av Hans Endestad


Etter angrepet på Al-Moor Islamic Centre i Bærum ønsket flere profilerte politikere å vise solariditet med det muslimske miljøet i Norge. Erna Solberg møtte personlig opp på landets største somaliske moské Tawfiiq Islamic Center i Oslo.

Hva annet kan vi vente, det virker nesten som om jobben som statsminister er så lite givende at den er kjedelig. Statsministeren er omgjort til administrator for EUs program, vår regjering har mistet kontakten med sitt eget lands befolkning, kjenner ikke igjen sin egen kultur og vet ikke hva det koster for vanlige folk å handle saker som brød og melk. Men innvandringen gjør oss rikere mener hun.

Vi trenger noe nytt, noe helt nytt. Ut med EØS, asylinstituttet og FN. Inn med reelt demokrati og tilbakeføring av det våre folkevalgte har gitt bort i tiden etter at Gro og Jonas gav bort råderetten over Norge til pampene i EU.Å islamisere Norge - og Europa


Publisert 12. mai 2020

Av Ådne Norvaldsen


16 tidligere statsråder og Redd Barna krever i august 2019 at regjeringen henter 40 norske barn med IS-mødre hjem, selv om det betyr at mødrene må få være med.

Men det burde vel snart være på tide at folket selv kunne få lov å bestemme over vår tid og fremtid i eget land. Disse "statsrådene" har vel ikke gjort stort annet enn å bygge solide bankkontoer og flakse med sitt flogvett fra taburett til taburett - innen både statsapparatet og kremjobber innenlands og utenlands. At disse såkalte "statsrådene" nå skal islamisere Norge og Europa er ingen overraskelse. Den lå vel også til grunn da de bombet Kosovo ut av Serbia og forærte provinsen til muslimske albanere - kosovoalbanerne. Minner om Thorvald Stoltenberg sin uttalelse på radio i 1999 i anledning muslimenes overtakelse av Kosovo: Journalisten spør: men en muslimsk stat i hjertet av Europa er vel heller ikke bare positivt, hvorpå Stoltenberg svarer: Jo, en muslimsk stat i hjertet av Europa ser jeg på som bare positivt. Nå er vel det meste av Europa under islamsk innmarsj, det er ikke snakk om bare en muslimsk stat, men hele Europa. Med IS som bakteppe ville dette nok gledet den gamle Stoltenbergs hjerte, vil jeg tro.Lesser innvandringen på det norske folk


Publisert 9. mai 2020

Av Torstein Antonsen


Det lille minoriteten som lesser innvandringen på det norske folk, virker å late som om de er majoriteten. Nærmest aldri finnes det innlegg i kommentarfeltene som går inn for innvandring. Og de ytterst få som gjør det, kommer aldri med argumenter, men utelukkende med usaklige personangrep. Kanskje fordi det bare er en liten selvgod og gjerrig elitistisk minoritet som vil ha denne "innvandringen"?

Det norske folk må gi en enda klarere beskjed om at de ikke er villige til å gi bort sitt forfedres land til fremmede og uskikkede fra hele verden. Det er trist at den store majoriteten blir skreket ned av en liten venstreekstrem minoritet som gjør propagandajobben for de storkapitalistiske bakmennene.Ubegripelig sympati


Publisert 25. april 2020

Av Anne Hansen


Det er sider ved islam som er med å forandre vårt samfunn i negativ retning. Det er altfor mange som mener at muslimene må tilpasse seg islam, dette er en av årsakene til fremveksten av parallelsamfunn i hele Europa. Et voksende miljø forlanger at du stiller deg pent og pyntelig i islamistenes rekker. Du blir en del av hæren som ber til Allah fem ganger om dagen. Du blir kontrollert ned på detaljnivå.

I islamismens fotspor kommer strenge hierarkier, religiøst tyranni og forbud mot kritikk av religiøse dogmer og grov diskriminering av kvinner. Det er en autoritær politisk bevegelse med anti-vestlig holdninger som ofte fremstiller seg med anti-kolonialistisk og anti-imperialistisk retorikk.

Hvorfor det er så påfallende mange politisk venstreorienterte mennesker i Vesten som er sympatisk innstilt til islamistiske organisasjoner, er fullstendig ubegripelig.Migranter med cruiseskip


Publisert 18. april 2020

Av Olav Jonstadius


Korona-pandemien har store konsekvenser for migranter og mennesker på flukt. Mens lovgivning og forskrifter bankes gjennom på rekordtid, er asyl og flyktningeforvaltning og domstolskontroll mange steder nesten gått i dvale. Nye asylsøknader blir ikke vurdert. Kvoteflyktningeordningen er satt på vent av FNs høykommissær for flyktninger, og overfylte flyktningeleirer er hermetisk lukket.

Derfor arrangerer universitetet i Oslo (UiO) et seminar. Deltakerne på seminaret er professor Maja Janmyr (UiO), advokat Brynjulf Risnes, professor Terje Einarsen (UiB) og Kristin Bergtora Sandvik (UiO/PRIO).

De øyner et håp, for samtidig med krisen kommer også nye muligheter: For eksempel har UDI har begynt å gjennomføre digitale asylintervjuer, Portugal gir midlertidige statsborgerskapsrettigheter til alle migranter og asylsøker, og organisasjoner som jobber med å fremme menneskerettigheter som den internasjonale juristkommisjonen (ICJ Norge), har foreslått å bruke cruiseskip for å kunne evakuere folk fra Morialeiren. Den økonomiske innvandringen


Publisert 1. mars 2020

Av Øyhild Sinsen


Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.

Dette er et godt eksempel på problemer som oppstår ved innvandring. Jeg tør påstå at det også viser at vi antagelig har nådd et metningspunkt i innvandringen til Norge i dag. Den økonomiske innvandringen. Vi har gode lover i Norge, lover som omfatter alle borgere av landet. Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for at vi skal ha spesielle lover for minoritetsgrupper. Selv om vi ikke lenger har en kristen statskirke i Norge, er det likevel kristne grunnverdier landet er tuftet på, og som våre lover legger til grunn. Vi lar minoriteter bygge sine moskéer og forsamlingslokaler og praktisere sin religion i fred, men vi kan ikke forandre vårt lovverk for å tilpasse det i overensstemmelse med minoritetenes identitet. Får man opphold i Norge og innvilges norsk statsborgerskap, plikter man å følge norsk lov.De hvites skyld


Publisert 19. januar 2020

Av Bjarne Madsen


Hovedregelen ser ut til å være følgende: De hvite mennene må ta skylden for all urett som siden tidenes morgen har rammet såkalte minoriteter (at disse slett ikke alltid er så få i global sammenheng, er et annet og stort sett upåaktet faktum), og må nå som gruppe betale for «fedrenes synder». Nettopp gruppetenkning står altså sentralt i denne måten å se verden på, men blir her for unntakets skyld ansett som stuerent; man skulle kunne snakke om «den gode gruppetenkningen» som en parallell til «det gode hatet» som venstre-globalistene er så flinke til å nyttiggjøre seg.

Til å begynne med var det særlig positiv særbehandling eller «affirmative action» av afroamerikanske søkere til studier det dreide seg om, men siden er fenomenet blitt langt mer omfattende. Europeiskættede, og ganske særlig hvite menn, skal vær så god holde seg unna og tilbake i så mange sammenhenger, for de er del av samfunnets «strukturelle rasisme», som har betydd så mye ulykke for alle andre etniske grupper. De andres «elendighet» er vår, altså de hvites, skyld, og nå er det «pay back time» på område etter område. For slik gammel urettferdighet kan aldri utviskes, ikke egentlig, den tjener isteden som evig begrunnelse for gruppemessig diskriminering av individer tilhørende «feil» etnisitet i det nye offerstatus-baserte krenkelseshierarkiet som er etablert. De svakeste i dette skal ha mest og best «ekstrarettigheter», for gruppeidentiteten trumfer alle dager enkeltindividenes livserfaringer; slik fungerer i praksis det identitære «mangfoldssamfunnet».Flyktningene


Publisert 26. desember 2019

Av Øyhild Senstad


«Jeg var årsaken til bekymring for mange borgere i dette landet, fordi jeg er farligere enn fattigdommen til pensjonister, farligere enn miljø-forurensning og farligere enn mangelen på helsearbeidere. Jeg er en som alltid har skylden i andres feil. Jeg er en person som alltid skammer meg for å si hei til naboene. Visste du hvem jeg er? Jeg er Flyktningene» skriver Fares Albattoura, flyktning og tidligere advokat i Syria.


Hvis du tror at du er så viktig at du alene er årsaken til hele Europas flyktningproblemer, har du jammen i meg ganske høye tanker om deg selv. Hva med å skrive litt om det gode livet du har fått her i landet, selv om jeg skjønner at du har mistet mye. Men vet du hva. Man behøver ikke å være flyktning for å ha mistet og opplevd sorger i livet. Akkurat her vi ble født og vokste opp, har vi også opplevd både å miste - ektefelle, barn, jobb og helse. Og mange av oss har opplevd krig.


Sett deg ned med den flinke pennen din og skriv et innlegg til Aftenposten om hvor fint det er her, og hvor glad du er blitt i ditt nye fedreland. Selv den vestlige verden er full av halvtomme glass, men jeg velger å kalle dem for halvfulle. Gjør du?Befolkningens dumhet og uvitenhet


Publisert 14. desember 2019

Av Johannes H. Grongstad


Forsøket på å tvangsutsende familien Abbasi til Afghanistan i juni 2019 avstedkom en voldsom harme blant både politikere, aktivister og privat­personer - som åpenbart syntes det er for galt både at utvisningen er stadfestet i en norsk lagmannsrett, og at politiet gjør så godt de kan for å håndheve myndighetenes beslutning.

Konsekvensene av den muslimske masseinnvandringen, må tydeligvis bli langt verre, før Norges beskyttende mennesker erkjenner virkeligheten.

Men disse menneskene, kommer vel aldri til å erkjenne virkeligheten. Selv ikke etter at deres eksperiment har endt i sammenbrudd og kollaps, kaos, anarki og blodsutgytelser. Slik også Kommunismen og Nazismen endte. For det var ikke deres feil. Ideologien (her: Islamismen) er perfekt og feilfri, det var utenforliggende årsaker, som gjorde at utvisningen endte i katastrofe. Utenforliggende årsaker som f.eks. den opprinnelige norske befolkningens dumhet og uvitenhet, Xenofobi, Islamofobi, rasisme og mangel på en "Lun Armkrok". Er det forresten noen som har hørt en politiker innrømme at hun/han har tatt feil?Maktovertagelsen


Publisert 2. desember 2019

Av Olav Jonstadius


Høyesterett har forkastet anken og dømt formann i Norsk Folkeparti til å betale en bot på kr. 8 000 for å ha uroet noen navngitte etterkommere etter innvandrere. Bakgrunnen er at partiet har etablert en internettside – Repatriering.no – hvor man krever at innvandrere og deres etterkommer sendes tilbake til sine respektive hjemland. Ifølge politiet, påtalemyndigheten, domstolene og til slutt Høyesterett, er dette i strid med Straffelovens § 266.

Vi er altså kommet så langt her i landet at innvandrerne og deres etterkommer går til sak mot etniske nordmenn som på politisk grunnlag krever at de repatrieres. Dette til tross for at dette var forutsetningen for å få asyl – midlertidig opphold - i landet.

Nå er det jo ingen unaturlig menneskelig reaksjon at innvandrere tenker på seg og sitt og utnytter situasjonen til eget beste. Det er våre politikere som har skylden for at slike situasjoner oppstår. Når vi i tillegg har et feministisk politi og et politisert rettsvesen som ikke opptrer uavhengig av korrekte politiske meninger, blir situasjonen uholdbar. Tiden er overmoden for en riksrettssak mot politikere og dommere. Jfr. Riksrett.no.

Dommerne i Høyesterett som avsa dommen er Per Erik Bergsjø, Torill Marie Øie og Wenche Elizabeth ArntsenEn del av vår kultur er gått tapt


Publisert 19. november 2019

Anton Bastesen


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole i august 2019. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?


En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn.


Det er både usmakelig og hånlig av vår Statsminister og nøre opp under denne ideologien sin ondskap. Vold, pedofili, voldtekt og psykisk mishandling over flere år, kombinert med at ofrene utsettes for trusler også etter at de har våget å stå frem. Det er islams ansikt. Det hadde ikke vært sånn at nordmenn ville støttet opp om psykopaten fremfor ofrene om en landsmann hadde oppført seg sånn. Eventuelle trusler ville blitt rettet mot psykopaten.

Men når selv vår Statsminister feirer denne ideologien, er en del av vår kultur allerede gått tapt. Vi blir ikke noe samlet folk om ikke alle står samlet mot ondskapen. Den splittelsen hun skaper i folket, vil det ta lang tid og lege. Min sympati går til ofrene, og jeg håper de i fremtiden en dag vil slippe å bli hånet av en norsk Statsminister som heller stiller seg på motsatt banehalvdel av de svakeste blant oss.Et mildere Frp – uten «snikislamisering»


Publisert 12. november 2019

Av Søren M. Kjeldsen


Media treffer i november 2019 Ketil Solvik-Olsen på en kafé i Oslo for å høre hvordan han skal få til de vidløftige ambisjonene han legger frem i boken «På vei».


I 2013 tok Ketil Solvik-Olsen selvkritikk på vegne av Frp for bruken av ordet «snikislamisering». I høstens valgkamp brukte Frp-leder Siv Jensen ordet igjen, i en kronikk. Men Solvik-Olsen vil ikke bruke dette ordet.

Dersom jeg overtar som Frp-leder, blir partiet mildere i formen enn om Sylvi Listhaug gjør det, fastslår Ketil Solvik-Olsen – og legger til: Vi skal være et attraktiv parti for både kvinner og menn, unge og gamle, nye og gamle landsmenn. Det viktigste er å nå ut til nye velgergrupper, sier Solvik-Olsen og blinker seg ut ungdommer, kvinner og innvandrere.


Dette er jo rene ord for pengene: FrP skal satse på nye landsmenn – og få innvandrere inn som sine velgere. Hvis du ønsker å stoppe innvandringen er ikke FrP noe for deg. Jfr. Repatrieringspartiet.Overvåking av moské-møter


Publisert 23. oktober 2019

Av Per Devold


Gang på gang viser det seg at politiet ikke klarer å bortvise voldelige demonstranter fra et demokratisk lovlig politisk møte. Hvorfor er det så vanskelig for politiet å sikre at lovlige demonstrasjoner på høyresiden skal få fremføre sine demokratiske rettigheter uten å bli mobbet, trakassert og få møtet ødelagt av venstreekstremister? Hvis politiet virkelig ønsker å beskytte demokratiske rettigheter, kan det umulig være vanskelig å stenge blitzere, kommunister og radikale islamister langt unna fredelige lovlige politiske møter. Det er kanskje slik at politiet ikke evner og ikke ønsker å sikre at demokratiske møter avholdt av høyresiden, skal få bli avholdt i fredelighet slik at deres rettmessige rettigheter skal få råde?


Uansett årsak, politiet viser total udugelighet og ignoranse. Når skal politiet ha regelmessige overvåking av moské-møter for å beskytte norsk demokrati, verdier og kultur? Kan vi få et svar fra den nye sjefen i politiet, tidligere sjef i Sikkerhetsavdelingen (PST) - som er tilhenger av islam.Hva skal vel kristentroen med fiender?


Publisert 21. oktober 2019

Av Arne Antonsen


På KrFUs landsmøte i oktober 2019 vedtok ungdomspartiet å gå inn for å tillate ansiktsdekkende plagg i norsk undervisningssammenheng. - Vi må inkludere alle. I diskusjonen om hvorvidt lærere skal få lov til å gå med religiøse symboler på jobb, kan man kun tillate noen religiøse plagg. Det blir for dumt og er urettferdig. Bare fordi noe er ukjent skal man bare stenge det ute, spør fylkesstyremedlem Ingvild Halderaker Husby i Oslo KrFU.


Hvis forholdene rundt nikaben og alt dens vesen virkelig er ukjente for Haldaker Husby og Oslo KrFU, så er det bare for oppegående mennesker å beklage deres uvitenhet!
Det er sannelig sterkt å påstå at nikab-oppstyret «er ukjent» når hele Europa og hele internett flommer over av seriøs kunnskap om nettopp nikaben og dens historie og dens virkninger på mennesker og samfunn!


Haldaker Husby og KrFU har muligvis heller ikke oppdaget at koranen eksisterer og islamske hellige skrifter? - eller har de bare ikke rukket å lese litt i dem? Disse skriftene skulle følgelig være ufarlige så lenge noen ungdommer ikke gidder å åpne dem?


KrFU-ungdommens uvitenhet synes grenseløs! "Gud bevare oss alle tretten!", som de gamle sa. I alle fall: Måtte Gud bevare fedrelandet!


Hva skal vel kristentroen med fiender når den har slike venner i KrfU?Har kvinnene tatt styringen?


Publisert 1. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


I forbindelse med prinsesse Alexandras konfirmasjon kunne man konstatere at det hele dreiet seg om kvinner – alt fra Stortingspresidenten, statsministeren, politidirektøren etc. etc. til barnepikene. Hele opplegget i kirken ble utført av kvinner med all verdens biskoper, prester og opplesere. Også NRKs folk på jobb var kvinner – og selvfølgelig innvandrerkvinner. Garden var byttet ut med et kvinnekor under seremonien på slottet. Har ikke feminismen nå gått for langt?Flyktningbegrepet


Publisert 29. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951. Flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen og den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.


Men flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner. En flyktning har krav på asyl, men dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat.

Asyl har man bare krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Asyl er altså pr. definisjon nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land når forholdene tillater det. Her har den norske regjering sviktet totalt.Hva lærte vi?


Publisert 28. august 2019

Av Rasmus Nielsen


I anledning Nordiske Mediedager i Bergen, var Dagsnytt 18 på plass i Bergen, med de to drevne programlederne Sigrid Sollund og Espen Aas. Et av temaene ble naturlig nok det tidligere intervjuet med Steve Bannon. Som utgangspunkt for debatten stilte man følgende spørsmål: «Steve Bannon: Hva lærte vi?».


Ja, hva lærte vi?


Det jeg lærte i ettertid er at NRK er seg selv lik. Bannons opptreden i Bergen og Oslo ble ikke omtalt på hovednyhetene på NRK-tv verken på fredag eller lørdag. Dette var jo underlig med tanke på den besettende opptattheten, eller kanskje mer korrekt, nedlatenheten og frykten, som hans annonserte ankomst til Norge nedkalte i store deler av det politiske og mediale etablissementet. Men da han altså endelig kom var interessen borte som dugg for solen.

Det jeg lærte er altså at nyhetsredaksjonen i NRK bevisst valgte å sensurere/velge bort en mega-aktuell nyhet som på kanalen på forhånd hadde viet sterk negativ oppmerksomhet, eller rettere sagt formidlet til det norske folk med stor fordømmelse og forferdelse, på vegne av den politiske venstresiden i landet.Med feighet og motstand mot ytringsfrihet som førende prinsipp


Publisert 22. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I august 2019 meldte Arendalsuka at de setter foten ned for den planlagte debatten i regi av Ytringsfrihetsforbundet. «Vi har vært i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter en totalvurdering valgt å avslå en debatt om ytringsfrihet med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Vi har begrunnet vårt avslag med at vi i år ikke tillater at Alliansen og SIAN deltar på arrangementer i Arendalsukas program», skrev Arendalsuka på Facebook. Lysglimt Johansen leder Alliansen, mens Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

Bakmennene som trekker i trådene, er m.a. kvinnen Stenseng i Arbeiderpartiet som truer med boikott. Som et lite barn gråter i butikken når det ikke får viljen sin.


Leder av rådet for Arendalsuka er ordfører i Arendal kommune Robert C. Nordli.

Hovedprogramkomitéen for Arendalsuka er Øystein Djupedal – leder. Helene Fladmark og Harald Stanghelle. Prosjektgruppe for Arendalsuka består av Tone Skindlo Taraldsen, Dag Tynes, Frank Kvarstein, Helle Ruhaven, Hans Birger Nilsen og Maria Moksness

Disse har med sin opptreden dokumentert at de på det sterkeste er imot ytringsfrihet. La dem ikke vinne frem i noen sammenhenger.Islam – og kvelden før kvelden


Publisert 20. juli 2019

Av Sigurd Mortensen


Den 24. mai 2020 planlegger NRK å sende et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr. Det kommer frem i en henvendelse NRK har sendt til Kulturdepartementet. Høytiden blir ofte forkortet til id, og markerer slutten på fastemåneden ramadan.

«Akkurat som NRK og Underholdningsavdelingen i en årrekke har laget Kvelden før kvelden og en lang liste andre programmer som har handlet om tradisjonene som omgir den kristne julefeiringen, ønsker vi nå̊ å skape et programkonsept som gjør lignende arbeid for en av de største høytidene innen islam», skriver redaksjonssjef for Underholdning, Eirik Sandberg Ingstad. Programmet er ment å samle landet og bli en begivenhet for alle. NRK ønsker å inngå et samarbeid med Kulturdepartementet for å se på mulighetene for å gjøre begivenheten til en nasjonal tradisjon.


Spørsmålet her er om ikke NRK her bryter grunnloven. I § 2 står følgende: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. ​Straffelovens paragrafer kommer også til anvendelse, f.eks. §§ 111 og 112 vedrørende krenkelse av Norges selvstendighet og fred.


All erfaring viser jo at Islam ikke respekterer hverken den kristne kulturarv eller menneskerettighetene – og representerer heller ikke demokrati og fred. Det må gjøres noe med NRK.Rasister - og hvite menn over 50


Publisert 29. april 2019

Av Oskar Kjeldsen


I 2017 da redaksjonssjef Lars Akerhaug var ansatt i Minerva, skrev han en artikkel om Rødt-politiker Kari Kristensen, som kom med et voldsomt angrep mot politikere etter at høyresiden vant valget.

– Fy faen som jeg forakter alle som har stemt på V og Krf, fordi de har fuckings sørga for fire nye år med rasister i regjering, skrev hun og la til at de som kritiserte henne var «hvite menn over 50».

Fy faen som jeg forakter alle som har stemt på V og Krf, fordi de har fuckings sørga for fire nye år med rasister i regjering.


Utbruddet førte naturligvis til kritikk blant folk som hadde stemt frem de såkalte «rasistene».

Hun fikk tilsendt private meldinger på Facebook og tok deretter skjermbilde av personene med fullt navn, og hengte dem ut på Twitter. Da Akerhaug var gjest i NRK Debatten i 2019 dro Rødt-politikeren Moxnes frem den to år gamle Minerva-saken.


Kristensen har ikke tatt selvkritikk for å ha beskyldt regjeringen for å være rasister. Hennes partileder Bjørnar Moxnes svarte på Twitter-meldingen, og knyttet Resett til Minervasaken og de hatefulle meldingene hun fikk.

Moxnes mente at saken i Minerva var en bekreftelse på at Resett bedriver «hatefulle» kampanjer.Handlingsplan mot antimuslimske holdninger


Publisert 5. april 2019

Av Ragna Seljestad


No er det på tide at regjeringa får på plass en handlingsplan som tar føre seg antimuslimske holdninger, meiner en rekke aktører.

Det er kulturdepartementet som har ansvar for likestillingsfeltet i regjeringa.

Statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) svarer at de er fullt klar over at muslimfiendtlige holdninger er et alvorlig problem.

– Derfor er kampen mot alle former for rasisme og religiøs og etnisk diskriminering høgt prioritert av regjeringa, skriv Kolstø.


Han sier at de tar sikte på å legge fram en handlingsplan til høsten. Den tar ikke bare for seg antimuslimske holdninger. – Regjeringa jobber med å utarbeide og sette i verk en nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering, der diskriminering på grunn av religion vil være et heilt sentralt tema i handlingsplanen, sier Kolstø.Døde må begraves så raskt som mulig


Publisert 19. mars 2019

Av Sverre Kjeldsen

 

Muslimer i Oslo ønsker i februar 2019 å få mulighet til å begrave sine døde på lørdager da den muslimske lære anbefaler at de døde begraves så raskt som mulig.


Ifølge media er det bakgrunnen for at Yassine Arakia, Talat Mehmood Butt og Eirik Lae Solberg, alle fra Oslo Høyre, står bak et privat forslag som ber byrådet i Oslo om å åpne for gravlegging i helgene. Alle tre sitter i Oslo bystyre, og Lae Solberg er gruppeleder for Høyre der.


Når man ser det i lys av at et dødsfall som rammer en familie er veldig følelsesmessig tungt, så vil jeg si at kostnader ikke nødvendigvis er det som veier tyngst mener Yassine Arakia


Eirik Lae Solberg er tidligere finansbyråd i kommunen og tror ikke forslaget vil føre til store ekstrautgifter, og sier til Vårt Land. Det er grunn til å tro at kostnadene ved dette vil være beskjedne. Det er snakk om kompensasjon for helgejobbing.


Trygve Jordheim i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter mener derimot at penger avgjør om ønsket realiseres. Får KAs medlemmer flere oppgaver, må også bevilgningene økes.Det er ikke innvandrerkvinner som er problemet

 

I desember 2013 kunne en lese ma. følgende, forfattet av ma. Trine Annfelt ved NTNU: Å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet blir stadig framholdt som en av de viktigste utfordringene når det gjelder likestilling. I stortingsmeldinga om likestilling, som ble lagt fram av den rødgrønne regjeringa i juni i 2013, var dette et sentralt punkt..

 

Det er klare forventninger om at mål om inkludering og kjønnslikestilling skal virke med når velferdsstaten iverksetter sine tiltak. Det skal alltid kartlegges hvilke likestillingsmessige konsekvenser reformer og tiltak har. Kjønnslikestilling for alle er et politisk overordnet mål i dagens Norge. Men følges dette opp når det gjelder innvandrerkvinner og arbeidsliv?

 

Men det forutsetter å rette politikk og praksis mot et annet sted enn at det er innvandrerkvinner som er problemet. Den store likestillingsutfordringen bør derfor ikke framstilles som å få innvandrerkvinner ut i arbeidslivet, men hvordan legge til rette for et mer likestilt arbeidsliv for alle. Men det viser det seg at nettopp likestilling behandles ulikt når det er snakk om majoritet og minoriteter

 

Kommentar: Nok en kronikk som setter innvandreres behov i førersetet. Behov, behov og atter behov. Aldri et ord om plikter eller de normer og forventninger et samfunn har til disse. Heller aldri et ord om de etnisk norske sine behov. Ser ingen venstrevridde som bryr seg særlig om meg og mine barns behov, men innvandreres behov ser de som sin plikt å tilfredsstille

 

Innvandrere og kulturrelativister skjønner ikke at det er det norske folk og den norske kulturen som er årsaken til at dette er et av verdens beste land. De forakter i stedet nordmenn som ønsker å bevare vår kultur, og prøver i stedet å innføre den mislykkede kulturen som har gjort at innvandrernes hjemland er så mislykket at innvandrerne ikke orker å bo der, men kommer hit i stedet. Det sier seg selv at hvis vi bytter ut alle nordmenn med f.eks. pakistanere, så blir jo Norge snart et overbefolket, underutviklet, mislykket, patriarkalsk volds- og klansamfunn, akkurat som Pakistan. Bare kaldere.

 Uten å ha de nødvendige forkunnskapene

 

I mars 2013 lanserer Norsk Folkehjelp nettstedet fordommer.no. Nettstedet blir en del av Norsk Folkehjelps antirasismekampanje Fordommer fordummer. De hevder å ville bidra til meningsutveksling rundt temaene rasisme, diskriminering og integrering.

 

Trygve Augestad, Norsk Folkehjelps enhetsleder for flyktninger og integrering, beskriver nettstedet som en faktabasert side, som skal knuse myter og fordommer mot etniske minoriteter i Norge.

 

«Vi ser ofte en veldig enkel og tilfeldig tilnærming til fakta på dette feltet. Mange mener mye om få, uten å ha de nødvendige forkunnskapene som trengs for å delta i en opplyst meningsutveksling» sier Augestad.

 


Folk vet ikke forskjell på «neger» og «nigger»


I oktober 2014 kunne en lese blant annet følgende av Martine Aurdal: Likevel vekker det voldsomme reaksjoner når vesle Hoa forsvinner fra reviderte visebøker, og nå sist altså at SVT bestemmer seg for å fjerne ordet «negerkonge» om Pippis pappa fra barne-tv. Puritanismen er så bokstavtro at en skulle tro det var Koranen det var snakk om. Selv Bibelen revideres som kjent jevnlig, språket moderniseres for å gjøre teksten og budskapet tilgjengelig for nye lesere. Vi trenger ikke å lure på hva Astrid Lindgren selv mente om å fjerne ordet «negerkonge». Selv sa forfatteren at hun i ettertid syntes ordet er lite trivelig, og var glad da det ble fjernet i en tegnefilm på nittitallet. Skulle hun skrevet bøkene på nytt, ville Pippis pappa vært pirat eller kaptein. Likevel mener barnepsykolog Willy-Tore Mørch at vi mister en sentral del av Pippis univers ved å fjerne det antikvariske ordet og Hellbillies-låtskriver Arne Moslåtten kritiserer folk for ikke å vite forskjell på «neger» og «nigger». Fireåringen min kan heller ikke den forskjellen. Det er ingen grunn til å bruke tid på den heller.

 

Nabokjerringas kommentar: Før Norge og Sverige mottok mengder med muslimske innvandrere, fantes ikke dette problemet. Det er noe hele Europa vil måtte betale dyrt for, men det er en annen sak. Å modernisere språket i Bibelen, eller Koranen er lang ifra det samme som å stryke ord og setninger i en forfatters verk. Det forbauser ingen at Dagbladet og Martine Aurdal syns det er helt i sin orden å forandre ordet neger til for eks. pirat eller kaptein, men det er da vitterlig ikke å modernisere språket, det er å totalt forandre meningen. At kvasimoralen sensurerer Torbjorn Egner og hans vise om Hoa Hottentott,,og det samtidig med at landet ukentlig mottar hottentotter, blir unektelig bare komisk.

 Kjære rasistiske nordmenn

 

I desember 2015 skriver Silje Brekke Bakken: Kjære rasistiske nordmenn, forstår du ikke at fremmedfiendlighet avler fiendtlige fremmede?


Kommentar: Hun er oppskaet over at en passasjer var forbannet på en muslimsk bussjåfør som ikke stoppet på holdeplassen.

 


De har blitt truet med voodoo

 

Dagbladet ved journalist Arve Bartnes har i mai 2016 fått tilgang til en rekke barnevernsvedtak fra Norges 12 fylkesnemnder, som hittil har vært unntatt offentlighet. I vedtakene går det fram hvordan barn i Norge blir utnyttet til salg av sex, brukt som slaver og misbrukt av kriminelle. Barna kommer til Norge fra utlandet, enten på drift fra fattige land i Øst-Europa og Afrika, eller som flyktninger fra land som Syria, Afghanistan og Somalia. Dagbladets gjennomgang av saker hos Fylkesnemnda hvor det har vært mistanke om menneskehandel viser at barn har blitt kidnappet og voldtatt av menneskesmuglere på vei til Norge. De har blitt truet med voodoo, fraktet til Norge for å tigge og stjele, og flere barn beskriver hvordan de ble tvunget til å selge sex på gata i Oslo.

 

Nabokjerringas kommentar: Er det etniske nordmenn som begår disse forbrytelsene – eller er det de etniske nordmenn som svikter igjen?

 


Vi i Norge må også tilpasse oss det som kommer

 

I november 2015 stiller økonomiprofessor Kjell G. Salvanes seg kritisk til introduksjonsprogrammet for innvandrere. Han var blant innlederne under regjeringens produktivitetskommisjonens møte om hvordan arbeidsmarkedet skal absorbere den økte tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere. Da sa han at det er meningsløst å sette voksne asylsøkere på skolebenken. Han mener de i større grad må «ta seg fram selv». Professoren ved Norges Handelshøgskole mener det bør bli lettere for dem som har høyere utdanning å få den godkjent. For dem som har lite skolegang, har han mer tro på jobb enn skole. Det stiller Astri Biercke, pedagog og psykodramatiker, seg tvilende til. Hun er en av deltakerne på torsdagens morgenseminar om innvandrere med flyktningbakgrunn og hvordan det å være flyktning berører ens psykiske helse. Bak arrangementet står Ressurssenter for migrasjonshelse (RMA).

 

Biercke syns at det er veldig mye snakk om at våre nye landsmenn skal tilpasse seg norsk kultur. Hun mener diskusjonene egentlig bør handle om et møte mellom to kulturer. Vi i Norge må også tilpasse oss det som kommer. For når to kulturer møtes, vil nye levemåter oppstå. Vi vet ikke hva det nye er, og jeg forstår at det kan skape frykt. Men hvis vi ikke møter det fremmede, vil det føre til segregering. Med segregering oppstår parallelle samfunn, og det er dis-integrering. Det kan også føre til assimilering, og det fører til at immigranten blir helt norsk og glemmer sin bakgrunn. Norge er historisk sett ikke en kulturnasjon. Den kulturelle arven kommer fra andre land, og det er våre nye landsmenn som ofte er bærere av den ved innvandring. Vi har i stor utstrekning den økonomiske kapitalen, men vi trenger også den sosiale og kulturelle kapitalen. Derfor har vi mye å lære av våre nye landsmenn, sier psykodramatikeren. Hun har sin erfaring fra arbeid med innvandrere fra forskjellige land og har selv oppholdt seg over tid i Vest-Afrika.

 


Ikke la verdens fattige ta regninga

 

KrF-nestleder Olaug Bollestad reagerer i oktober 2015 på Frp-leder Siv Jensens ordbruk i debatten om økningen av flyktninger til Norge. Ingen asylstrøm, sier hun.


Bollestad reagerer både på innholdet og på ordbruken: Vi i Norge må hjelpe våre medmennesker i nød i denne ekstraordinære situasjonen. Dette er ingen strøm, men enkeltmennesker i nød, sier Bollestad. Hun understreker at KrF ser fram til tilleggsproposisjonen. For oss er det viktig at vi ikke lar verdens fattige ta regninga. Vi må heller se på om noen av våre satsinger i budsjettet kan, må eller bør vente. Det kan merkes for noen av oss, men vi kan ikke la være – slik situasjonen nå er, sier KrFs andre nestleder.

 

Kommentar: Bollestad kan jo starte med å fortelle hvor alle disse milliardene skal tas fra. For hver gang Krf har blitt konfrontert med dette får vi noen luftige svar som glir ut i ingenting. Men politikere har ikke tilgang på en pengebinge som aldri går tom, selv om de oppfører seg slik. De eneste midlene de har tilgang til, er de pengene innbyggerne i Norge hver måned jobber for, og som de gir videre til fellesskapet for å sikre sin egne og sine barn helse, skolegang og alderdom. Dette har Bollestad ingen rett til å skusle bort.

 


Negativ politikk overfor flyktninger


Ifølge Listhaug er Kjell Magne Bondevik i oktober 2015 en eksponent for godhetstyranniet hun mener preget asyldebatten.


Men Listhaug må tåle å bli minnet på Norges humanitære tradisjoner og forpliktelser, uten å ty til lettvinte og usaklige karakteristikker. At Fremskrittspartiet som står for en helt annen og negativ politikk overfor flyktninger ikke liker å få slike påminnelser, kan selvsagt ikke hindre oss andre å si fra, sier Kjell Magne Bondevik - tidligere KrF-leder: Vi må leve opp til den stolte arven fra Fridtjof Nansen. Vi må hjelpe så mange vi kan. Jeg blir trist når jeg ser hvordan Frp forholder seg, og kun er opptatt av hvordan vi kan begrense antallet som kommer.

 


Ytringene mot de muslimske kildene

 

Nyhetsredaktør Håkon Borud i Aftenposten reagerer i august 2015 på ytringene mot de muslimske kildene i Aftenpostens artikler.  Vi vil vurdere å varsle politiet. Uttalelsene er i hvert fall forferdelige, sier Borud. Aftenposten loggfører trusler om vold mot kilder. De mest alvorlige tilfellene blir diskutert med politiet, ifølge Borud.

 

Kommentar: Hva med Boruds eget hat og rasisme mot den etniske norske befolkning?

 

 

En form for tvang for fordeling av flyktninger


Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge håper, men vet ikke sikkert om de har kapasitet til å opprette enda flere asylmottak. Selskapet driver i oktober 12.000 plasser over hele landet. Innen nyttår skal det økes med 3000. Det betyr et stort arbeid med å skaffe boliger i kommunene, samt ansette 350 nye medarbeidere. Mange flinke folk har lyst til å jobbe med dette. Utfordringen vår nå er å styrke organisasjonen så vi får håndtert de hundrevis av søknader vi får, sier Brekke. Han mener det må nytenkning til overfor kommunene. En form for tvang eller fordeling av flyktninger etter blant annet innbyggertall er nødvending. Opptil 75 prosent av dem som kommer nå, kan få opphold. De må få komme i gang med livet sitt i en kommune mye fortere enn i dag, sier Brekke.

 

Kommentar: Detter er ikke annet enn landssvik og rasisme mot den etniske norske befolkning.

 Hva vil det si å være norsk?

  

Nordmannen - hva vil det si å være norsk? spurte Aftenposten ungdom mellom 13 og 21 år høsten 2016. Over 100 bidrag rant inn på kort tid.


Juryen består av:

- Programleder Noman Mubashir, som blant annet har ledet programmene Migrapolis og Hvem tror du at du er?

- Samfunnsaktivist og spaltist i Aftenposten Nancy Herz, som blant annet fronter de skamløse jentenes kamp mot skam- og æreskultur.

- Blogger Sophie Elise Isachsen, én av sin generasjons viktigste stemmer, som det seneste året har utmerket seg med sterkt samfunnsengasjement.

- Programleder og bokaktuell Henriette Bruusgaard, blant annet kjent for å ha ledet programmet Alt for Norge gjennom flere sesonger.


1. plass: Arvid Folke Minh Järnbert (20)

Mine flate øyne og gule hender har arvet urnordmennenes land. Hva hadde de sagt? spør Järnbert, som nå bor alene på en fjellhytte i Vinstra - uten strøm og innlagt vann.


2. plass: Morten Christensen (18)

Pass på! Ola, den falske nordmannen, har egne soldater, skriver Christensen, som tar deg med på en jakt mellom bakkar og berg - for å finne den ekte nordmannen.

For den nordmannen vi kjenner til i dag, er ikke den ekte nordmannen. Han som går under navnet Ola og bruker bunad, er falsk og farlig for samfunnet, og uten vår hjelp vil vi alle måtte lide av hans gjerninger.


3. plass: Maja Sæternes (19)

Jeg håper at når vi en gang trenger hjelp, er verden «typisk unorsk», skriver Sæternes, som tar utgangspunkt i det legendariske sitatet «Det er typisk norsk å være god»

 


Hadde ikke skjedd med et norsk barn


Barnevernet nektet i mai 2016 å hjelpe gravid 16-åring: Naturlig «ut fra deres kultur» at barn tigger med foreldrene. - Hadde ikke skjedd med et norsk barn, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen. - Man kan jo stille seg spørsmålet om Fylkesnemnda ville konkludert på samme måte om det var et norsk barn, sier sambandspolitiadvokat Rudolf Christoffersen. - Selv om alle kulturelle forhold ikke kan være utslagsgivende, er kulturforståelse veldig viktig også i barnevernssaker, sier jentas bistandsadvokat, Iram S. Ali. - Jeg tror ikke dette hadde skjedd hvis jenta hadde vært norsk, sier tidligere statsadvokat Rudolf Christoffersen. Christoffersen jobber i dag som sambandspolitiadvokat for Eurojust i Haag, samarbeidsenheten mellom påtalemyndigheten i Europa.

 

Nabokjerringas kommentar: Problemene som oppstår pga. innvandringen og islamiseringen, er ikke etnisk nordmenn sin skyld. Hvorfor driver politiet – som har så lite ressurser - med å administrere problemene i stedet for å sette en stopper for dem - ved å sette en stopper for all innvandring og islamisering av landet. Dette er ikke annet enn ren rasisme mot den etnisk norske befolkning

 

 


Kom hit med ønske opp at barna kunne vokse opp her 


Kongeparet besøkte en onsdag i oktober 2015 ankomstsenteret for asylsøkere i Råde i Østfold. Besøket på det nye ankomstsenteret gjorde inntrykk på kongeparet.

Strømmen av flyktningen har satt både Norge og Europa i en ekstraordinær situasjon, der det viktigste er å vise medmenneskelighet, mener kongeparet. Det er helt selvsagt. Det må man, sier dronning Sonja.

Spesielt inntrykk gjorde møtet med en flyktningfamilie fra Irak, med fire barn og ett på vei. De hadde kommet hit med ønske opp at barna kunne vokse opp her, med god skole og muligheten til et verdig og godt liv. Det er rørende, sier dronningen.

 

Kommentar: Kongeparets oppgave er å være ambassadører for norsk kultur, ikke å underminere og ødelegge den for all framtid ved å tillate en muslimsk invasjon. Menneskesmuglere tjener seg søkkrik på å skipe arabere gjennom Schengen og opp til Norge

I og med at det oppfordres til solidaritet og staten Norge oppfordrer folk til å la flyktninger bo hjemme hos seg, venter man i åndesløs spenning på det antallet slottet med alle sine gjesterom vil ta inn. For de går vel foran med et godt eksempel?
10 prosent av julefrimerkene har hatt kristne motiver

 

Pensjonert prest og medlem i Norsk filatelistforbund, Kjartan Almås fra Stavern, mener i desember 2015 at Posten tar klar stilling til hva som er viktig å formidle på frimerker ved at de gjennom de siste 30 årene bare har ett år med kristne motiv. Almås er «hjertens enig» med redaktør Olav Egil Aune i Vårt Land, som fredag skrev en kommentar om temaet. – Dette er for dårlig! Når vi vet hvor viktig budskapet på et frimerke er, gjennom symboleffekten, er det merkelig at Posten har prioritert slik de har gjort. Det er ikke vanskelig å få tak i julekort med kristne motiver, og da skulle det bare mangle at man ikke skal kunne sette på et frimerke med samme budskap, sier filatelisten Almås. Konserndirektør i Posten Norge, Elisabeth Gjølme, har også lest Olav Egil Aunes kommentar om savnet etter kristne motiver på julefrimerkene. Konserndirektøren avviser at Posten bevisst har unnlatt å ha kristne motiver på julefrimerkene for ikke å støte de som ikke har et forhold til juleevangeliet.

– Vi ønsker å gjenspeile bredden og variasjonen i det julen betyr for det brede lag av folket her i landet. Og det er så mangt, med nokså forskjellige tradisjoner. Vi er nevnt mest opptatt av å være samlende, og ikke støtende. Hvis jeg anslår at 10 prosent av julefrimerkene de siste 30 årene har hatt kristne motiver, som jeg mener er en riktigere andel, synes jeg ikke det blir skjevt.

 

Kommentar: «Særlig etnisitet er et satsingsområde i konsernets arbeid med mangfold og integrering. I tillegg til intern satsing, er det iverksatt ulike eksterne tiltak for å fremme inkludering av først og fremst arbeidsledige innvandrerkvinner» står det på hjemmesidene til posten.

 

 

Folk som har stivnet i fremmedfrykt eller nasjonalisme


Den norske identiteten har tatt opp i seg et kulturelt og religiøst mangfold. Ulikhet er en ressurs. Dette er kongens tale skriver kommentator i Dagbladet John Olav Egeland i oktober 2015. Kongefamilien vil markere at den står bak en ny og mer moderne forståelse av hva som er norsk. Den norske identiteten favner over en regnbue av tro og livssyn. Kongens standpunkt har en tydelig brodd mot folk som har stivnet i fremmedfrykt eller utvendig nasjonalisme. De som har en trang definisjon av hva Norge er, eller hva som er norsk, kan ikke påberope seg «konge og fedreland». Det er nye tider nå. Også på Slottet.

 

Kommentar: Folk som hyller multikultur, men ikke selv bor i multikulturelle områder og tar del i det de sier er så fint, skal man aldri lytte til. De aner ikke hva de snakker om.

 


En forsvinnende liten del av det er norsk

 

Mediemangfoldet i Norge har aldri vært større, men det norske mediemangfoldet er under press skriver Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i desember 2016.

Som mediebrukere kan vi nå velge fra en bokstavelig talt grenseløs meny av innhold: Spektakulære naturprogrammer, all verdens sport, det ypperste av underholdning, drama, kunst, kultur og dokumentarer – det meste bare en smarttelefonberøring unna.

En forsvinnende liten del av det er norsk. Og hva så? Det må da være et ubetinget gode at vi nå har tilgang til så enormt mye – at jeg kan velge akkurat det innholdet jeg er mest interessert i?

Selvfølgelig er det et gode. For vi mennesker er tross alt forskjellige, med ulike preferanser, holdninger, livssyn, interesser og behov. Og nettopp det syns jeg er en styrke ved det norske samfunnet, at vi generelt har stor toleranse for mangfold og ulikhet – enten det handler om religiøs tro, seksuell legning, livssyn eller livsstil.


Debatten om kultur, mangfold, deltagelse og medier er for fragmentert. Den helhetlige tilnærmingen mangler.

Vi kan begynne med å bruke de virkemidlene vi har og som vi vet virker. Støtte til et sterkt og mangfoldig kulturliv, stabile og gode rammer for allmennkringkasteren NRK, stimulans og støtte til et norsk mediemangfold. Og fornye kravene og støtten til en kommersiell allmennkringkaster.

Det haster litt nå hvis vi skal fortsette å få det beste fra to verdener – det globale grenseløse og det norske vi bygger fellesskapet på.


Nabokjerringas kommentar: «… det norske vi bygger fellesskapet på»

Dette er feil, NRK diskriminerer det norske. Den såkalte allmennkringkasteren opptrer som en politisk aktivist på vegne av alt som ikke er norsk. I alle reportasjer fokuseres på mørkhudede personer og kriminelle innvandrere blir ikke nevnt etc. etc. Det virker som Eriksen opptrer som rasist (jfr. rasister.no) mot alt som er norsk. I sin konsekvens er dette å betrakte som landssvik (jfr. landssviker.no) – og behandles deretter. NRK som selskap er å betrakte som en kollaboratør, jfr. milorg.no

 


Muslimske jenter kan ta del i opplæringen


I mars 2015 krever muslimske foreldre kjønnsdelt svømmeundervisning på skolene i Skien. Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, sa at det er vanskelig å tilfredsstille dette kravet på grunn av manglende kvinnelige lærere i faget og kapasiteten i svømmehallene. Hun sendte brev til Fylkesmannen hvor hun ba om en juridisk vurdering av kjønnsdelt undervisning.

 

I april 2015 har Fylkesmannen svart. Svarbrevet er signert utdanningsdirektør Solrun Nistad Fleischer. Hun påpeker at undervisningen bør tilrettelegges slik at muslimske jenter kan ta del i opplæringen: ”Etter § 2-3a i opplæringsloven skal skolen vise respekt for elevene og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Dette innebærer at skolen på sin side har plikt til å forsøke å legge til rette svømmeopplæringen slik at eleven kan delta” sier utdanningsdirektøren.

 

Kommentar: Utdanningsdirektøren er kanskje av den formening at integrering ikke er noe å satse på? Var det ikke innvandrerne som skulle integreres i norsk kultur og samfunn, da?


 

Asylsøkerne skal ut av hotellene


Utlendingsdirektoratet bruker i slutten av oktober 6,5 millioner kroner per døgn på hotellovernatting til 8.000 asylsøkere. De to siste ukene har UDI doblet antallet hotellkontrakter, selv om myndighetene har sagt at asylsøkerne skal ut av hotellene.


Mange de nye hotellplassene som brukes til akuttovernatting ligger i Nord-Norge, flere av dem i Lofoten. Vi jobber nå med å avvikle hotellplassene så fort vi kan, og erstatte dem med andre, enklere løsninger. Men det tar noe tid å få det på plass fordi det kommer så mange asylsøkere, sier UDI-direktør Frode Forfang.

 

Fra kommentarfeltet: Her sitter altså hotelleiere over hele landet og håver inn penger på denne galskapen. Våre egne gamle og syke bor nærmest i bøttekott og ganger, gamle slitte hus, mens unge menn fra 28 forskjellige nasjoner gir vi luksus ferie på hotell til 6,5 millioner per døgn. Den regninga får du og jeg på neste års budsjett. UDI grøftekjører norsk økonomi så det suser, det er det ingen tvil om. De politikere som godtar dette burde virkelig finne seg noe annet å gjøre enn politikk, for dette stinker.

 

Dette viser at UDI med Forfang i spissen, ikke holder mål, men promoterer innvandring og islamisering av landet. Direktoratet skulle satt foten ned for lenge siden, bedt om stengte grenser og latt de såkalte flyktningene greie seg selv.

 


Vedlikeholde Norges status som en husmannsnasjon


En mandag kveld i januar 2016 har norske advokater fra firmaet Andersen & Bache-Wiig sendt et hastebrev til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. De ber domstolen øyeblikkelig stanse den planlagte utsendingen.

Advokatfirmaet mener Norge bryter menneskerettighets-konvensjonen ved å ikke gi asylsøkerne anledning til å anke avslag på opphold i Norge. De aller fleste av asylsøkerne som er i Kirkenes nå, har ikke fått vedtakene sine. De har ikke fått se begrunnelsen for at de ikke får asyl i Norge, og dette er saker som gjelder rettighetene deres, etter menneskerettighets-konvensjonen. Da har de en rett til å klage på vedtaket, sier advokat Halvor Frihagen i Andersen & Bache-Wiig. – Den rettigheten har de ikke fått, og det er et brudd på menneskerettighetene.

 

Fra kommentarfeltet: Kynismen råder blant advokatene, ser jeg. Livredd for å miste sin største inntektskilde, skjuler de seg bak en påtatt humanisme som er til å bli kvalm av. Denne yrkesgruppen lever fett på dette misbrukte asylinstituttet. Og de er samtidig en av de ivrigste aktørene mht. å vedlikeholde Norges status som en husmannsnasjon. Det vil være en direkte krenkelse mot store deler av velgerne hvis dette advokatfirmaets febrilske brevskriverier til en internasjonal institusjon skulle forhindre myndighetene i å handle i tråd med norsk lov ovenfor disse uten beskyttelsesbehov i NAV-landet.

 


Uten mulighet til å bli norske

 

Flere er i februar 2015 kritiske til at kravene for å få norsk statsborgerskap nå kan bli strengere. Interesseorganisasjoner mener svake grupper kan bli stående uten mulighet til å bli norske. Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer. De mener de som kommer fra land med lavt utdanningsnivå, vil tape: ”Vi er ikke imot at man vektlegger gode språkkunnskaper og god samfunnsforståelse. Det vi er opptatt av, er at det skal være en undervisning som tar hensyn til at folk har ulike behov” sier Guri Hestflått Gabrielsen, avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

 Delta i samfunnet som norske borgere

 

Flere er i februar 2015 kritiske til at kravene for å få norsk statsborgerskap nå kan bli strengere. Interesseorganisasjoner mener svake grupper kan bli stående uten mulighet til å bli norske. Noen eksperter mener derimot at testene er for vanskelige når det kreves at de gjøres på norsk: ”Mange vil trolig ha store problemer med å bestå prøven” sier professor Anne Golden ved Professor ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hun tror at noen ikke får en reell mulighet til å delta i samfunnet som norske borgere, selv om de har bodd her lenge – fordi testene er for vanskelig for svake grupper. Det gjelder særlig for kvinner som kommer fra områder med krig og som har hatt små muligheter til å gå på skole.

 Asylsøkere og flyktninger hetses som lykkejegere og snyltere

 

Rasismedrapene i Sverige i oktober 2015 er en del av høyreekstrem oppblomstring i Europa, og et hat som vil prege både debatter og føre til alvorlig vold også i Norge, mener flere eksperter. Det er all grunn til bekymring i Norge nå. De høyreekstreme holdningene stopper ikke ved svenskegrensen. Vi ser nå en oppblomstring av høyreekstrem vold i Tyskland og Sverige. Det er grunn til å frykte at noen vil bli inspirert også i Norge. Asylsøkere og flyktninger hetses som lykkejegere og snyltere. Det kan åpne veien for vold, mener førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule.

 Har sagt ja til å bidra til EUs ordning for flytting av 160.000 asylsøkere


Norge har sagt ja til å bidra til EUs ordning for flytting av 160.000 asylsøkere. Nå i oktober 2015 varsler Vidar Helgesen, statsråd med ansvar for EU-saker på Statsministerens kontor, at Norge vil delta i EU-systemet hvis ordningen blir innført på permanent basis. Dersom det blir etablert et permanent program for relokalisering av asylsøkere, noe som ikke er sikkert, vil dette trolig skje innen Schengen-systemet. I så fall blir det bindende også for Norge, sier europaministeren.

Foreløpig er dette et engangstiltak, men Helgesen tror ordningen kan bli erstattet av et permanent system. Han forteller at EU har tatt Norge med på råd i utviklingen av programmet.


 

Blir nekta å bruke hijab på jobb


I oktober 2016 kunne media melda at tilsette ved Blidensol sjukeheim i Stavanger blir nekta å bruke hijab på jobb. I eit styrevedtak blir dette grunngitt med at hijab er eit politisk plagg på lik linje med turban og palestinaskjerf. To av dei tilsette har vald å melda sjukeheimen til politiet på grunn av vedtaket. Ordføraren Christine Sagen Helgø meiner forbodet ikkje høyrer heime på sjukeheimar i Stavanger og tek avstand frå vedtaket som styret ved Blidensol sjukeheim har gjort. No blir styret kalla inn på teppet av kommuneleiinga.Du er faktisk rasist


Det er faktisk ingenting som skiller det å hate romfolk fra det å hate asiater eller muslimer. Det finnes ingen «rasistkvote» som lar deg hate én gruppe uten å være rasist, skriver Yngve Horvei i Unge Venstrei juni 2015. Hvis du skyr unna romfolket på gaten, ber barna dine holde seg unna dem, og skriver stygt om dem i kommentarfeltet i VG, så har du et problem. Du er faktisk rasist.

 

Fra kommentarfeltet: Men hva med unge Horveis egne holdninger til sine medmennesker i landet, hans egen rasisme og fordommer? Kanskje det finnes en viss livsvisdom og intelligens i det å holde seg unna romfolk og muslimer.

 

 Europa er Syrias nærområde


Når mennesker på flukt krysser grensen inn til Norge i store antall, vise det at Syria er i vårt nærområde. Hjelpen vi skal gi må derfor være en økt innsats både ute og hjemme mener Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre i oktober 2015.

I dag er halvparten av Syrias befolkning på flukt. Nesten åtte millioner mennesker er flyktninger i eget land. Fire millioner mennesker har flyktet ut av landet. Nabolandene har tatt imot hundretusenvis av syriske flyktninger. Men nå, som krigen er inne i sitt femte år og når håpløshet har blitt normaltilstand inne i Syria, reiser mange videre. De reiser videre til Europa, og også til Norge. Hvorfor? Fordi Europa er Syrias nærområde. Fordi vår region kan tilfredsstille det ene kravet de har igjen til sin egen tilværelse: Fred. Fred og mulighet til en ny start på livet. 

 

Fra kommentarfeltet: Helleland kan jo starte med å fortelle hvor alle disse milliardene skal tas fra. For hver gang Høyre har blitt konfrontert med dette får vi noen luftige svar som glir ut i ingenting. Men politikere har ikke tilgang på en pengebinge som aldri går tom, selv om de oppfører seg slik. De eneste midlene de har tilgang til, er de pengene innbyggerne i Norge hver måned jobber for, og som de gir videre til fellesskapet for å sikre sin egne og sine barn helse, skolegang og alderdom. Dette har Helleland ingen rett til å skusle bort.

 

 


Nasjonalfølelsen vokser ikke i brystet, men i magen


Hvor norsk må man være? Vi bør være like rause med innvandrere som med oss selv spør humanetiker Morten Horn i mai 2016.


På 17. mai vokser ikke nasjonalfølelsen min i brystet, men i magen, når jeg tenker på hvordan vår folkevalgte regjering tar imot folk på flukt.


Selve samhørigheten med mine landsmenn settes på prøve, for det er så mange av dem som helt åpenbart står for andre verdier, en annen kultur, enn jeg selv gjør. Da snakker jeg ikke om våre nye landsmenn – men om dem som har bodd her siden tidenes morgen.


Det er rett og slett ganske stort spenn i hva det vil si å være norsk i dag – også blant oss som ut fra slektstavlen har en ubestridt rett til å kalle oss norske.

 

Fra kommentarfeltet: Kronikkforfatteren bør kanskje vurdere å flytte til Malmø. Der slipper han å feire 17. mai. I tillegg får han innblikk i det samfunn han ønsker vi skal ha her i landet.

 

 


Byttet ut «jøder» med «muslimer» som fiendebilde

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) møttes i desember 2015 for å diskutere saken mellom Itromsø og Human Rights Service. Redaktøren i avisa, Stig Jakobsen, gikk veldig hardt ut mot den politiske stiftelsen Human Rights Service (HRS). Grunnlaget var stiftelsens innvandringskritiske synspunkter. I lederartikkelen, som har tittelen «Arven etter Behring Breivik», heter det blant annet følgende:

«De representerer på ingen måte det norske folk. Hadde de vært født 75 år tidligere, ville et slikt politisk ståsted gjort at de var i Nasjonal Samling og støttet nazistenes okkupasjon av Norge. At de med årene har byttet ut «jøder» med «muslimer» som fiendebilde, er det eneste nye. Og hvis du lurte på hva det norske folket mente om Nasjonal Samling, skal du vite at mesteparten av medlemmene ble fengslet etter krigen, noen sågar skutt.»

 

 

Usaklige og til tider hatefulle innlegg


Flyktninghjelpen vil eksponere hat mot innvandrere. Aftenposten, VG, ABC Nyheter, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og flere andre aviser har publisert Flyktninghjelpens kampanje der de ønsker å avsløre hva som blir skrevet om flyktninger i kommentarfelt. – Usaklige og til tider hatefulle innlegg på sosiale medier og i kommentarfelt har ført til at mange ikke orker å delta i diskusjoner på nett, fortalte Gro Kirkeby, som er ansvarlig for sosiale medier i Flyktninghjelpen.
Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe dem


Kongeparet besøkte en onsdag i oktober 2015 ankomstsenteret for asylsøkere i Råde i Østfold. Besøket på det nye ankomstsenteret gjorde inntrykk på kongeparet.

Strømmen av flyktningen har satt både Norge og Europa i en ekstraordinær situasjon, der det viktigste er å vise medmenneskelighet, mener kongeparet.

Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe dem, slår kong Harald fast og minner om at Norge ved minst to anledninger har nytt godt av at andre har tatt imot norske flyktninger og emigranter. Nå må vi vise hva som bor i oss, sier han.

 

Fra kommentarfeltet: Kongen bør ikke blande seg opp i asylpolitikken til landet. Å sammenligne nordmenn som flyktet til Sverige i 1940/45, med dagens migrasjon fra Afrika og Asia, det blir bare helt meningsløst! Han glemmer også at den norske regjeringen i London betalte for oppholdet og at alle dro tilbake! Sverige tjente millioner på å ta dem imot! Nordmenn kom også rett fra det landet de flyktet fra. Ikke via andre land som de var i trygghet i. En dustete sammenligning med dagens migrasjon!

 


 

Fra fattige land i Øst-Europa og Afrika


Dagbladet har i mai 2016 fått tilgang til en rekke barnevernsvedtak fra Norges 12 fylkesnemnder, som hittil har vært unntatt offentlighet. I vedtakene går det fram hvordan barn i Norge blir utnyttet til salg av sex, brukt som slaver og misbrukt av kriminelle.  Barna kommer til Norge fra utlandet, enten på drift fra fattige land i Øst-Europa og Afrika, eller som flyktninger fra land som Syria, Afghanistan og Somalia. Dagbladets gjennomgang av saker hos Fylkesnemnda hvor det har vært mistanke om menneske-handel viser at barn har blitt kidnappet og voldtatt av menneskesmuglere på vei til Norge. De har blitt truet med voodoo, fraktet til Norge for å tigge og stjele, og flere barn beskriver hvordan de ble tvunget til å selge sex på gata i Oslo skriver journalist Torgeir P. Krokfjord

 

Nabokjerringas kommentar: Er det etniske nordmenn som begår disse forbrytelsene – eller er det de etniske nordmenn som svikter igjen?

 


De mest aktive nettdebattantene i Norge


I halvannet år har dokumentarist Kyrre Lien reist rundt og portrettert nettdebattanter. Flere titalls tusen kommentarer har blitt gjennomlest for å finne frem til de 15 nettkrigerne han har portrettert. Han har portrettert noen av de mest aktive nettdebattantene i Norge gjennom et prosjekt støttet av Fritt Ord.

 

Fra kommentarfeltet: Han skriver at ”Utvalget har også forsøkt å være representativt for de menneskene som debatterer”. Er det ikke da merkelig at han i hovedsak henger ut de som er mot innvandring og islamisering? Dette er det vanlige venstreekstreme tøvet fra norske journalister. Bare det at prosjektet er støttet av det såkalte Fritt Ord burde få noen alarmklokker til å ringe hos fornuftige mennesker.

 

 


Å gni «det norske» i trynet på folk

 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland benyttet lille julaften til å legge ut en julehilsen på Facebook. Innholdet, om hva som var det norske og hva vi skulle være stolte av, fikk mange til å reagere.


Heidi Nordby Lunde, stortingspolitiker fra Høyre, skriver at man ikke trenger å gni «det norske» i trynet på folk. «Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske. Ord, holdninger og verdier», skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). I en lang god-jul-hilsen på sin egen Facebook-vegg, iført bunad foran et juletre, hyller kulturministeren den norske kulturarven, og kritiserer dem som angivelig svekker den. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand støtter statsråden på sin blogg og mener at det er riktig å være stolt av det norske samt at man ikke må overlate dialogen og samtalen om nasjonalisme og patriotisme til de mest brune kreftene i samfunnet.


Dette innlegget har stortingspolitiker Heidi Nordby Lunde fra Høyre delt på sin Facebook-side.

Hun er svært uenig i måten statsråd Helleland og Farahmand fremmer «det norske» på. På sin Facebook-side skriver Lunde: «Jeg er ikke anti-norsk, flau (selv om det her gjør at jeg begynner å bli) over egen kultur, nasjonalitet, tradisjoner eller hva pokker dere gnåler om - bare fordi jeg faktisk foretrekker noe annet enn hva dere trekker frem som norsk. Og så er det andre ting jeg faktisk foretrekker, men ikke trenger å gni i trynet på andre at jeg foretrekker fordi det er norsk. Jesus fucking christ. Jeg trodde jeg tilhørte en politisk retning som satte individet i sentrum, ikke et kvikklunsj-spisende salmesyngende bunadskledd individ som stort sett kun går i kirken på julaften men vil at skolen skal tyne andres barn dit for at deres barn skal ha noen å gå med i sentrum. Mulig jeg har misforstått. Jeg banner i hvert fall i henhold til kristendommen - faen i helvete pokker ta dere sammen. Sånn. Kristen kulturarv, right there!»

 «Faten tar valget»


Hijab-klager til NRK på ville veier. Kringkastingsrådet behandlet klagestormen mot programmet «Faten tar valget», 14. september, 2017.

Media har mottatt flere tips fra lesere som er urolige for en henvendelse de har mottatt fra studenter på NTNU, etter å ha sendt klager til NRK angående programmet «Faten tar valget».


Mange føler seg krenket av NRK og NTNUs framferd. Det er det to konkrete navn i prosjektet som bør være i fokus: kontaktstudent Mali Malmedal og veileder Melanie Magin, postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Går gjerne i protesttog for fortsatt innvandring til Norge


Den nye direktøren i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, er så positiv til innvandring at hun svekker tilliten til byrået hun leder, skriver Elin Ørjasæter i desember 2015. Christine Meyer er tidligere konkurransedirektør og Høyre-politiker. I sin nye jobb som sjef i SSB er det mindre rom for politikk. Nå skal hun være garantist for de objektive fakta. Foreløpig mestrer hun sin nye rolle dårlig. 3. desember 2015 la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sin prognose over konjunkturene. Meyer uttalte at flyktningene kan dempe konsekvensene av eldrebølgen. Meyer har tidligere uttalt at hun gjerne går i protesttog for fortsatt innvandring til Norge. Og statistiske fakta om saken finner hun utilstrekkelig.

 

 

Vi kan ikke forkynne kristen religion


Jesus er for drøy for flerkulturen. I Salangen kirke, noen mil nord for Narvik, har Salangen skole hvert år oppført det tradisjonelle påskespillet. Men i år var det slutt. Rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus forklarer at dette er av hensyn til elever og foreldre med en annen trosretning. – Salangen skole er en inkluderende skole, som betyr at vi skal gjøre så godt vi kan med å unngå ekskludering av noen slag. Påskespillet er basert på kristen tro, og vi kan ikke forkynne kristen religion, eller ekskludere elever og foreldre med annen trosretning. Det grenser med hva som er lov ifølge lærerplanen, informerer rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus.


Fra kommentarfeltet: Rektor ved Salangen skole, Lars-Georg Nordhus er en feig og populistisk mann som pisser popularitetsbølgen og muslimene opp etter ryggen. Han bør ta sin hatt og gå. Denne mannen bør absolutt ikke ha en lederstilling hverken i skoleverket eller annet sted.


 

Ga en dagsomsetning til syriske flyktninger


Stormberg-sjef Steinar Olsen er i september 2015 opprørt over negative tilbakemeldinger og boikott-trusler, etter at bedriften ga en dagsomsetning til syriske flyktninger. Sportsklær-kjeden er én av mange norske bedrifter som har latt en dagsomsetning gå uavkortet til bistandsorganisasjoner som på ulike måter hjelper de11 millioner syrerne på flukt. Eksklusiv moms ga Stormbergs initiativ 223.000 kroner i kassen. Det var imidlertid ikke alle kundene begeistret for. Flere har på sosiale medier oppfordret til boikott av Stormbergs varer. Olsen forteller E24 at han de siste dagene har fanget opp flere kritiske tilbakemeldinger, både til privatpersoner og bedrifter som ønsker å bidra med flyktninghjelp. Deler av kritikken er begrunnet med islamfrykt og skepsis til at Norge skal ta imot syrere, andre mistenker Stormberg for å hjelpe flyktningene kun fordi det gir positiv omtale. Hvis man ser på grumset som kommer frem i sosiale medier, er det helt åpenbart at det er sterke strømninger i deler av det norske samfunnet som på ingen måte ønsker flyktningene velkommen. Han forteller at han en lørdag fikk ideen om å ansette én flyktning i hver av Stormbergs 53 butikker i løpet av de neste 24 månedene. Søndag fikk han ledelsen med på laget

.

Nabokjerringas kommentar: Men tanker om den økende norske arbeidsledigheten har han ingen mening om – dette er ikke annet enn ren rasisme mot den etniske norske befolkning.

 


Derfor er hverdagsrasismen et problem

 

Hver tredje Oslo-borger, og nesten hver femte i Norge, har en minoritetsetnisk bakgrunn. I Oslo-skolene er rundt 40 prosent av barna minoritetsspråklige. Hva slags norsk og bikulturell identitet denne generasjonen danner, og hvilken tilhørighet de får til landet, vil påvirke hvor godt samfunnet blir i fremtiden. Skal vi dømme etter debattfeltene på Facebook er det ennå mange som ikke har forstått mennesker med fleretnisk bakgrunn også er nordmenn. Norge er for lengst blitt et fleretnisk samfunn. Derfor er hverdagsrasismen et problem, et problem som får store kostnader for mange borgere, skriver Ellen Reiss, prosjektkoordinator i Minotenk. Medforfatter av av boken «Hvit PR – Hvorfor det er viktig å lykkes med fleretnisk massekommunikasjon»

 

Fra kommentarfeltet: Forfatterne mener tilsynelatende at samfunnet er best tjent med å fortrenge virkeligheten. Det er aldri en god løsning. Arrogansen i denne kronikken er nesten litt komisk, men den er dessverre ganske symptomatisk. "Jeg har rett, og jeg kan ikke tenke meg muligheten for at jeg tar feil". La meg kommentere noen utsagn:

"I Oslo-skolene er rundt 40 prosent av barna minoritetsspråklige."

- Ja tenk det. Og hvem bestemte det? Og ble de som var uenige tatt hensyn til?

"mye tyder på at negative stereotype fremstillinger av etniske minoriteter i media og populærkultur bidrar til å danne stigmatiserende holdninger."

- Nei, det klarer mange av dem fint selv. Alle andre har ikke skylda. Ukultur er ukultur.

 

 

Ubevisst redaksjonell rasisme


Mener kvinnebladene at etnisk mangfold er anstrengende? spør Magnus Reitan, administrerende direktør for Reitan Convenience i juli 2015. Han mener dette er i en viktig debatt om hva slags samfunn vi har og skal ha, hva kulturelt mangfold betyr for oss, hvilke holdninger vi har og hvor de kommer fra.Dette dreier seg om langt mer enn forsider. Det dreier seg om hele den redaksjonelle profilen. I enkelte av sommerens kvinneblader virker det som om det ikke bor annet enn «hvite» etniske nordmenn i Norge.

 

Det er underlig, ja nesten skremmende, at det er så godt som umulig å finne et farget ansikt i Norges mest populære ukeblad, og at det i ett av de populære motebladene kun er en parfymeannonse som forstyrrer den etniske renheten.

 

Derfor er det grunn til å spørre: Hva skyldes dette? Er det en bevisst og gjennomtenkt redaksjonell linje? Eller skjer det ubevisst? I så fall kan vi snakke om ubevisst redaksjonell rasisme, som er alvorlig nok. Enkelte ser ut til å hevde at redaktørene bare vil vi skal «kose oss» og koble ut den kritiske sansen. Mener da skaperne av denne «hvite kosen» at etnisk mangfold er anstrengende? Da faller jeg i så fall helt av lasset, for denne problematikken står jeg midt oppi til daglig, som leder for både Narvesen og 7-Eleven skriver Reitan i en kronikk.

 

  

Nordmenn med etnisk minoritetsbakgrunn - «innvandrere» til evig tid


Loveleen Rihel Brenna og Walid al-Kubaisi tildeles Fritt Ords Honnør for sine innsiktsfulle bidrag i norsk offentlighet de siste to tiårene. Stiftelsen Fritt Ord roser Brenna og al-Kubaisi spesielt for innspillene i innvandrings- og integreringsdiskusjoner. De berømmes for å ha deltatt på sekulære premisser, og bidratt til nyansering og vitalisering av mangfoldsdebatten.

 

– Loveleen Rihel Brenna vakte sist oppmerksomhet i vår da hun satte søkelyset på den nye, forsterkede tendensen til å definere nordmenn med etnisk minoritetsbakgrunn som «innvandrere» til evig tid, skriver stiftelsen om 48-åringen som kom til Norge fra India sammen med sine foreldre i 1972. Brenna driver konsulentfirmaet Seema AS som arbeider med lederopplæring og organisasjonsutvikling for å styrke mangfoldet i norsk arbeidsliv. Hun har hatt en rekke verv i samfunnslivet.

 

– Walid al-Kubaisi er forfatter og statsstipendiat, og har i en årrekke markert seg som en kraftfull og original skribent. Hans viktige bidrag i samfunnsdebatten har ofte et kulturkritisk og religionskritisk perspektiv, og bygger på stor innsikt og kunnskap, skriver stiftelsen om 58-åringen som flyktet fra Irak i 1981 og kom til Norge seks år senere. Honnørmottakerne får 100.000 kroner hver. Tildelingsarrangementet finner sted 16. juni 2016.

 

Tidl. høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn er styreformann i Fritt Ord, Knut Olav Åmås er direktør

 

 

De «slemme hvite kristenfundamentalistene»

 

Mangeårig politisk kommentator i Dagbladet og selverklært feminist, Marie Simonsen, slipper unna med mye i spaltene sine. Det meste bare himler man litt over og tenker, jaja, hun skal vel snart pensjonere seg. Men noen ganger så blir man bare så oppgitt over den totale mangelen på innsikt, forståelse og kunnskap om amerikansk politikk at man må skrive noe. So here it goes.

Simonsen fikk publisert nok et innlegg i Dagbladet på tirsdag etter den muslimske terroraksjonen i Orlando. Men istedenfor å sette skylden der den burde settes, på en bakstreversk politisk ideologi forkledd som religionen islam, så unnskyldes islam for n’te gang og skylden legges igjen på hvite mennesker, spesielt da de «slemme hvite kristenfundamentalistene».


Du veit, de som faktisk følger bibelen og ikke en hippie-versjon av den som norske prester gjør.

Men til forskjelll fra nettopp disse kristenfundamentalistene så massedreper de ikke 3.000 mennesker i kontorbygninger eller 50 homofile med maskingevær inne på en nattklubb. De har sine meninger, som er beskyttet av den amerikanske grunnloven. Men der stopper det også.

Marie Simonsen mener allikevel at de kristne i USA utgjør den største trusselen mot minoriteter og homofile. Hvordan kontrer man en slik logikk, hvor all ondskap kan peiles inn på den den onde hvite mann og kristne, selv når det er utført av afrikanere, arabere, latinamerikanere, muslimer eller venstreekstremister? (Fra kommentarfeltet i juni 2016)

 

Fra kommentatorfeltet: Nei vi kvite er ikke perfekt, så langt ifra. Allikevel har vi klart oss godt, og stort sett har vi holdt fred med andre og hverandre i lang tid. Og visst andre synes at vi er så forjævlige, hvorfor holder de seg ikke unna oss, og lar oss holde på med hvasomhelst idioti vi enn holder på med? Og for de hvite som ikke er fornøyd med hvite, men foretrekker flerkulturelle mennesker i ymse farger, vi har åpne grenser for utreise til hvorsomhelst ønskelig. God reise. «Marie Simonsen kan umulig være riktig vel bevart» skriver et annet nettroll.

 


Konkurranse om hvem og hva som er norskest

 

Lille speil på veggen der, hvem er norskest i landet her? Skriver Helene Skjeggestad, kommentator i Aftenposten, i desember 2016

«Vær stolt av det norske! Kvikk Lunsj og brunost. Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen. Dugnad og grøt. Generasjoner har skapt det typiske norske». Slik starter kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sin julehilsen til følgere og venner på Facebook lille julaften.


Norge er fremdeles et land der forskjellene er små. Politikken er stort sett drevet av konsensus og forlik, og samfunnsdebatten er som regel god og åpen. Å slenge ut noen setninger om brunost og vår kristne arv, virker – og er nok også – uskyldig motivert.


Debatter om «det norske» ender i beste fall i selvfølgeligheter. Det gjør det trolig denne gang også.

Med nasjonalismen på fremmarsj i Europa, er likevel ikke dette tiden for å starte en konkurranse om hvem og hva som er norskest.

 

Fra kommentarfeltet: Da får man slutte med å undertrykke og sensurere tradisjonell stedlig kultur også da, slik man ser stadige forsøk på. Det er vel nettopp denne undertrykkelsen og sensureringen av tradisjonell stedlig kultur som brukes som verktøy for å prøve å skape et nytt folk som skaper konflikt mellom det norske og det andre. Man har tidligere bittert erfart at dette med å skape et 'nytt folk' på denne måten er et håpløst prosjekt.

 

Du er klar over at Hitler samarbeidet med muslimer under andre verdenskrig, og at ekstrem politisk islamisme har klare likheter med fascisme?

 


Vi skal fortsatt få motta uønskede personer


I januar 2018 kunne en lese følgende: «Nå ser vi en ny generasjon jenter med minoritetsbakgrunn stå frem. En frihetsgenerasjon.  De skal vite at de har min, og vår, fulle støtte.» Dette var det viktigste budskapet i statsminister Erna Solbergs femte nyttårstale.


Modige jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn har det siste året tatt sin rettmessige plass i det offentlige rom. Det er heldigvis ikke et nytt fenomen, men er blitt tydeligere. Noen av disse kaller seg «de skamløse jentene». De er heldigvis ikke alene, og står på skuldrene til moderne pionerer som har gått foran. Men de opplever sterk motstand, også i form av «grove trusler og hets».


Fra kommentarfeltet: Flott tale! Synd den ikke gjenspeiler virkeligheten. Løgnen ligger i det hun ikke snakker om.Dette var kun et oppgulp av den gale Agenda 21, ispedd det vanlige PK søppel om multikultur - at vi skal fortsatt få motta uønskede personer som ikke har noen grunn til å være her. Det kom ikke frem i talen at Norge er et lite land i verden.

 Alle som er for innvandring, er naive idioter


Vibeke Solbue, førsteamanuensis ved Seksjon for pedagogikk, Høgskolen i Bergen forsker på innvandring og Interkulturell pedagogikk, og er derfor våken for innlegg som omhandler dette temaet. - Jeg har ingen vitenskapelig dokumentasjon på dette, men jeg ser at det ganske raskt har endret seg i kommentarfeltene. For ca. ett år siden kunne jeg se enkelte rasistiske ytringer i kommentarfelt. Dessuten opplevde jeg kommentarene litt mer pakket inn i ulne uttrykk som ikke så enkelt kunne plasseres inn under rasisme.

 

Nå er det helt åpenbart rasisme, samtidig som det argumenteres med at det ikke er rasisme men kun en beskrivelse av virkeligheten. Dette «virkelighetsbildet» er ganske enkelt å se. Alle muslimer voldtar, dreper og mishandler. Det er ingen nyanser her. Alle som er for innvandring, er naive idioter fra venstresiden, og det er helt stuerent å true med for eksempel voldtekt. Det har vi innvandringsvennlige fortjent» skriver hun i mai 2016

 

Fra kommentarfeltet: Så man kan da konkludere med at de som aksepterer og ikke minst ønsker innvandring velkommen, med det legitimerer og godkjenner bruk av samtlige ekstreme muslimers metoder? Steining, selvmordsbombing, voldtekt, avkapping av lem osv.?

 Et hat som vil prege både debatter

 

Rasismedrapene i Sverige i oktober 2015 er en del av høyreekstrem oppblomstring i Europa, og et hat som vil prege både debatter og føre til alvorlig vold også i Norge, mener flere eksperter. Det er grunn til å frykte enkeltstående voldshandlinger, både ren gatevold og mer alvorlige angrep, rettet mot asylmottak, moskeer, opinionsdannere og politikere i Norge sier forfatter Øyvind Strømmen som har overvåket ekstreme miljø i flere år. Han har kartlagt kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøer på internett, og er nyhetsredaktør i Hate Speech International.

 

 


Hvem vi nordmenn egentlig er


Tre filmer som i november 2015 ser på Norge gjennom øynene til polakker, au pairer og euroflyktninger kaster mørke skygger over både Norge og nordmenn. Gjennom en dokumentartrilogi som handler om å søke lykken i verdens rikeste land, har Inger Sunde i NRK undersøkt hvordan Norge tar imot de som kommer hit for å søke lykken. Historiene skaper dessverre grobunn for revidering av utsagnet «det er typisk norsk å være god», sier dokumentarfilmskaper Inger Sunde. Nordmenn har et godt omdømme i verden. Vi går for å være gode medmennesker som er rause og bryr oss. Som undersøkende journalist i Brennpunkt har ett av prosjektene mine de siste tre årene vært å finne ut hvem vi nordmenn egentlig er.

 


Jeg er ingen menneskesmugler

 

Østfold har i november 2015 helt klart vist seg som smuglerfylke nummer en. Grensefylket har 48 av 80 politisaker med menneskesmugling så langt i år. I tillegg fører ikke alle saker til at det tas ut tiltale. Politiet avdekker stadig flere tilfeller av menneskesmugling på Svinesund. Slektninger eller frivillige hjelper ofte de som ikke kommer med buss eller tog. Og det er ikke mye som tyder på at dette som regel er organisert, og for penger, mener politiet. Det er svært få av disse vi har sett er profittmotiverte smuglere, sier politiadvokat Jon Skarpeid i Østfold politidistrikt. Men først og sist er de smuglere, og det er ulovlig å ta ukjente borgere inn i Norge. De som hjelper flyktningene inn, utsetter dem for nye risikoer etter det som allerede kan ha vært en lang og farefull ferd mot Norge. Slike vurderinger stanset ikke Thomas Sundin. For tre uker siden hjalp han en 15 år gammel båtflyktning på sin tur gjennom Europa til Norge. Gutten hadde tilknytning til Norge fra før, og ble fraktet med bil store deler av veien av Sundin. Helt uproblematisk, sier Thomas Sundin. Jeg føler at jeg hjelper en gutt som nå kan se familien sin igjen etter fem år. For meg er det legitimt. Straffbart? Ja, men det er helt legitimt for meg. Jeg har betalt litt klær og mat for han, og har ikke tjent noe på dette. Jeg er ingen menneskesmugler. Absolutt ikke.

 

 

Verdsetter ikke kritikk


Utdanningsdirektør i Oslo Astrid Søgnen verdsetter ikke kritikk. «Lærere har ytringsfrihet, men kan ikke krenke elever», skriver direktør for utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen. Med det utsagnet vil hun etablere at det som har skjedd etter at lektor Simon Malkenes deltok i Dagsnytt Atten, kun handler om elevenes skolemiljø og deres rettigheter i henhold til opplæringsloven.


Som direktør skulle Søgnen verdsette kritiske ytringer og bidra til en debatt med takhøyde. I stedet forsøker Søgnen å avgrense saken til et spørsmål om elever har følt seg uthengt eller stigmatisert. Hun påberoper seg dessuten definisjonsmakten i dette. Saken er ikke så enkel, og direktøren begår en alvorlig feil når hun konkluderer på denne måten
Det er jo en fremmedfrykt som må bekjempes


Øyer ungdomsskole tar i november 2015 opp kampen mot fordommene blant elevene. I et eget valgfag samler de inn klær og leker til flyktninger, og bearbeider negative holdninger. Som en del av et valgfag ved skolen er elevene sammen med flyktningene på mottaket. Både for å hjelpe, men også for å ta et oppgjør med egne fordommer. Det er jo en fremmedfrykt som må bekjempes. Vi har snakket mye om dette å kunne gjøre noe, og nå gjør vi faktisk noe. Skrittet fra man tenker noe til at man faktisk gjør det, kan ofte være litt langt, men nå har vi skapt et første bindeledd, sier lærer Katherine Thompson.

 

 

Mangler evne og vilje til å hjelpe disse barna

 

I mai 2016 skrev Dagbladet om hvordan mindreårige skal ha solgt sex fra asylmottak uten at norske myndigheter grep inn. I rapporten kom det fram at norske myndigheter mangler evne, og noen ganger vilje, til å hjelpe disse barna. - Det er barn i Norge som blir utsatt for overgrep som i dag ikke får hjelp. Ofte vet de voksne at det skjer, men det mangler verktøy for å gripe inn å gjøre noe, forteller Fafo-forsker Guri Tyldum.

 

Nabokjerringas kommentar: Er det etniske nordmenn som begår disse forbrytelsene – eller er det de etniske nordmenn som svikter igjen?

 


At de selv er større landssvikere


ABC Startsiden AS/ABC Nyheter har i juni 2015 en serie om Norges ukjente  landssvikere. Men det ledelse og ansatte ikke forstår, er at de selv er større landssvikere enn dem de skriver om fra krigens dager, ABC Nyheter oppgir sjelden etnisiteten til kriminelle innvandrere og prøver å dekke over deres kriminalitet etter beste evne. Det virker som om de ansatte ikke er interessert i nyhetsformidling, men promoterer innvandring og islamisering til skade for det norske samfunn.

 

Espen Udland er adm. dir. og ansvarlig redaktør i ABC Nyheter
La et koranvers være i nærheten av vår kristne julearv


Hvor mange forbinder ikke julen med den klassiske julenissen fremfor Jesusbarnet?

30. november skrev Ole Martin Johansen, fra FpU, om en barneskole i Skien som ville tilpasse seg 40 % av skolens elever med utenlandsk opprinnelse gjennom å ha med et vers fra koranen i julespillet sitt, og hvor forferdelig dette visstnok er.


Det overrasker meg ikke at Johansen og FpU ikke vil la et koranvers være i nærheten av det noen vil kalle vår kristne julearv skriver Truls Vidnes, leder Nordre Aker AUF


Fra kommentarfeltet: Ikke det minste overrasket over at AUF vil knuse norske tradisjoner! De vil jo helst ødelegge nasjonalstaten Norge!
Nyansering og vitalisering av mangfoldsdebatten

 

Loveleen Rihel Brenna og Walid al-Kubaisi tildeles Fritt Ords Honnør for sine innsiktsfulle bidrag i norsk offentlighet de siste to tiårene. Stiftelsen Fritt Ord roser Brenna og al-Kubaisi spesielt for innspillene i innvandrings- og integreringsdiskusjoner. De berømmes for å ha deltatt på sekulære premisser, og bidratt til nyansering og vitalisering av mangfoldsdebatten.

 

– Loveleen Rihel Brenna vakte sist oppmerksomhet i vår da hun satte søkelyset på den nye, forsterkede tendensen til å definere nordmenn med etnisk minoritetsbakgrunn som «innvandrere» til evig tid, skriver stiftelsen om 48-åringen som kom til Norge fra India sammen med sine foreldre i 1972. Brenna driver konsulentfirmaet Seema AS som arbeider med lederopplæring og organisasjonsutvikling for å styrke mangfoldet i norsk arbeidsliv. Hun har hatt en rekke verv i samfunnslivet.

 

– Walid al-Kubaisi er forfatter og statsstipendiat, og har i en årrekke markert seg som en kraftfull og original skribent. Hans viktige bidrag i samfunnsdebatten har ofte et kulturkritisk og religionskritisk perspektiv, og bygger på stor innsikt og kunnskap, skriver stiftelsen om 58-åringen som flyktet fra Irak i 1981 og kom til Norge seks år senere. Honnørmottakerne får 100.000 kroner hver. Tildelingsarrangementet finner sted 16. juni 2016.

 

Tidl. høyesterettsdommer Georg Fr. Rieber-Mohn er styreformann i Fritt Ord, Knut Olav Åmås er direktør